برق رایگان مصرف کنید

رخشانی مهر از کاهش ۹.۸ درصدی جمعیت پر‌مصرف برق نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت که مدیریت…