اولین واکنش بازار به ریاست جمهوری بایدن چه بود؟

به گزارش کارگر آنلاین، در روز جمعه سوم بهمن ماه در بازار جهانی قیمت طلا با ٠/٧ درصد افت به…