صفرتا صد اظهارنامه عملکرد مالیاتی

اظهارنامه عملکرد در واقع یکی از انواع اظهارنامه مالیاتی است. همانطور که حتما می‌دانید مالیات به اموال، املاک و اشخاص…