تبدیل اسناد موقت به دائم در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

اسناد حسابداری به چندین حالت مختلف از جمله موقت و دائم می‌توانند وجود داشته باشند، در اینجا سعی داریم ابتدا…