استعلام وضعیت چک ها

استعلام وضعیت چک هاروابط عمومی بانك مركزی اعلام كرد: یکی از تغییرات قانون جدید صدور چک، استعلام پیامکی از وضعیت…