با استخدام دانشجویان معاف از بیمه شوید!

با استخدام دانشجویان از پرداخت بیمه معاف می شوید. محمدرضا یوسفی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان…