استارت آپ : چگونه استارت آپ خود را آغاز کنیم؟

استارت آپ کلمه‌ای است که در چندسال اخیر به کرات آن را توسط افراد یا در رسانه‌ها شنیده‌ام، و دیده‌ایم…