ارز چه می شود؟

چندی پیش ریس کل بانک مرکزی اظهار کرد: درباره غیر واقعی بودن قیمت ارز و ریسک های آن هشدار داده…