تسریع سرعت بازگشت ارز صادراتی

تسریع سرعت بازگشت ارز صادراتی جلسه کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران با حضور اعضا و مدعوین سازمان مناطق…