ادغام دو بانک معروف ایرانی

ادغام دو بانک معروف قوامبن و سپه ! پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ ادغام بانک قوامین، این بانک رسماً در…