برچسب: اخذ مالیات

اخذ مالیات

اخذ مالیات براساس تراکنش‌های بانکی

اخذ مالیات براساس تراکنش‌های بانکی : حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی گفت، نقش بررسی تراکنش‌های بانکی در مبارزه با پولشویی،…