برچسب: اخبار حسابداری

گروه‌‌بندی مودیان مالیاتی

گروه‌‌بندی جدید مودیان مالیاتی

خلاصه گروه‌‌بندی مودیان مالیاتی به استناد بخشنامه اخیر سازمان امورمالیاتی با توجه به ابلاغیه بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در…