برچسب: اخبار بیمه

صنعت بیمه

دارایی سرمایه‌گذاری شده صنعت بیمه ایران نصف میانگین جهانی است

دارایی سرمایه‌گذاری شده صنعت بیمه ایران نصف میانگین جهانی است. به گزارش اخبار مالی، تاجدادر گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، بیان کرد،…

بیمه بیکاری

شرایط جدید بیمه بیکاری و بازنشستگی مردان و زنان

به گزارش کارگر آنلاین، باقرنژاد کارشناس کار، مهمان این هفته درمورد بیمه بیکاری گفت: طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری،…