بیماران کرونایی بر روی تخت‌های بیمارستان بیمه می‌شوند

تسهیلات جدید برای بیماران کرونایی ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت طی مصاحبه ای :از کاهش تنها 6 درصد از…