دسته: آموزش مالیات

انتخاب مودیان نمونه

مودیان نمونه مالیاتی چگونه انتخاب می‌شوند؟

فرایند انتخاب مودیان نمونه مزیتی برای مودیان خوش حساب است که با استفاده از آن می‌توانند مشمول تشویقات سازمان امور…

تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی چیست ونحوه ثبت تعدیلات سنواتی در دفاتر؟

تعدیلات سنواتی شامل اشتباهات حسابداری، روش‌های حسابداری و رویه های حسابداری است. تعدیلات سنواتی، شامل اقلامی است که مربوط به…