دسته: اخبار مالی و اقتصادی

تراکنش

تراکنش های بدون کدملی پذیرفته نمی‌شوند!

تراکنش های بدون کدملی پذیرفته نمی‌شوند! به گفته محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، برای اشخاص حقیقی کد ملی، و…