دسته: اخبار مالی و اقتصادی

رشد بازار بورس و ریزش آن در چند هفته اخیر

ایشان معتقدند که رشد بازار سرمایه حبابی بیش نبوده است و هم شکل‌گیری حباب و تخلیه آن در هر بازار اثرات سوء بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت