دسته: اخبار مالیات

درآمد مشمول مالیات

از درآمد مشمول مالیات چه چیزی کسر می‌شود؟

تازه های درآمد مشمول مالیات : طبق بخشنامه مالیاتی تاریخ ١۴/۵/١٣٩٨ اگر کارفرمایان یا کسانی که حقوق پرداخت می‌کنند، برای…

بدهکاران مالیاتی

اطلاعات بانکی بدهکاران مالیاتی افشا می‌شود.

اطلاعات بانکی بدهکاران مالیاتی افشا می شود!! طبق گزارش اقتصادنیوز بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، پزشکان ملزم…