دسته: اخبار حسابداری

ثبت هزینه تأسیس

چگونگی ثبت هزینه تأسیس در حسابداری؟

از ثبت هزینه تأسیس چه می‌دانید؟ طبق ماده ١۴٩ قانون مالیات‌های مستقیم، تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک و دارایی…

گروه‌‌بندی مودیان مالیاتی

گروه‌‌بندی جدید مودیان مالیاتی

خلاصه گروه‌‌بندی مودیان مالیاتی به استناد بخشنامه اخیر سازمان امورمالیاتی با توجه به ابلاغیه بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در…