نویسنده: فائزه صداقت

مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تمدید شد

به گزارش از سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارسال گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، متعلق به دوره…