علی میری

علی میری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
دکمه بازگشت به بالا