نویسنده: ابوفاضل جعفری پرور

کارشناس حسابداری و دارای سابقه کار در زمینه حسابداری خدماتی، بازرگانی و صنعتی

نرم افزار حسابداری محک

معرفی نرم افزار حسابداری محک

با توجه به حجم بالای فعالیتهای مالی شرکتها و موسسات، اهمیت استفاده از نرم افزارهای حسابداری غیر قابل انکار است.امروزه…