اولین گزارش دانشجویان کد 8 دوره هوش تجاری

سلام و وقت بخیراولین گزارش روی فایل فروش به صورت زیر نتیجه شده است: