تنظیمات سیستم مشتریان و فروش نرم افزار سپیدار

1-   تنظيمات: پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تنظيمات شده و در قسمت عمليات…