ماه: آذر 1399

بدهکاران مالیاتی

بدهکاران مالیاتی می‌توانند کالای خود را ترخیص کنند.

بدهکاران مالیاتی می‌توانند کالای خود را ترخیص کنند.مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، دو امتیاز مالیاتی ابلاغ شده به…