ماه: مهر 1399

خدمات غیرحضوری بیمه تامین اجتماعی

خدمات غیرحضوری بیمه تامین اجتماعی از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است که باعث سهولت کار در اجرای فرآیندهای بسیاری از بیمه گذاران شده است.

مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تمدید شد

به گزارش از سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارسال گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، متعلق به دوره…