یارانه جدید برای هر فرد چقدر است؟

یارانه جدید

یارانه جدید برای هر فرد چقدر است؟

یارانه جدید برای هر فرد چقدر است؟!

طبق گزارش کارگر آنلاین، کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴ هزار و ٢٠٠ تومانی، یارانه ارزی به کالاهای اساسی را تعدیل کرد و برای سال آینده ٨ میلیارد دلار با قیمت ۴ هزار و ٢٠٠ تومان برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت. با توجه به این که ٨ میلیارد دلار از منابع دولت تحت عنوان یارانه نقدی بین اشخاص توزیع می‌شود، تغییرات نرخ ارز می‌تواند حجم ریالی آن را جابه جا کند.
پیش از این نرخ تبدیل این میزان ارز با دلار ۴ هزار و ٢٠٠ تومانی بود که اکنون این رقم به ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان تغییر پیدا کرده و حاصل ضرب این ارقام نشان می دهد که در گذشته ٣٣ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان مجموع هزینه سالانه یارانه نقدی بوده و با نرخ دولتی جدید این مبلغ به ١۴٠ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

در نهایت مابه التفاوت این دو رقم حجم پولی است که از تغییر نرخ ارز به کل یارانه اضافه می‌شود و حدود ١٠۶ هزار میلیارد تومان است که سه فرض احتمالی برای هزینه این مبلغ وجود دارد.

یارانه نقدی

توزیع این مبلغ بین ٨٠ میلیون نفر نشان دهنده این است که به رقم یارانه نقدی برای اشخاص در هر ماه حداقل ١١٠ هزار تومان اضافه خواهد شد.

یارانه معیشتی

طرح حمایت معیشتی دولت بر مبنای تعداد خانوار است و از ۵۵ هزار تومان تا سقف حداکثر ۲۰۵ هزار تومان به ازای تعداد هر خانوار پرداخت می شود.
به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد. در فرض دوم، این رقم به یارانه بگیران معیشتی تخصیص داده می‌شود که در این صورت تقسیم ١٠۶ هزار میلیارد تومان بین ۶٠ میلیون نفر باعث افزایش ١۴٧ هزار تومانی یارانه معیشتی در هر ماه خواهد شد.

سود بازرگانی و حقوق ورودی

فرض سوم حالتی است که در آن مبلغ اضافه شده، به بخش سود بازرگانی و حقوق ورودی سایر کالاها اختصاص داده می‌شود.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالیات،  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.