گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم شامل مرور عملیات بانکی، ثبت مغایرات بانکی و جستجوی چک می باشد؛ که در این مقاله به توضیح هر یک از این موارد پرداخته ایم.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- مرور عملیات بانکی

 • در این قسمت از مقاله ی گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار با نحوه استفاده از گزارش مرور عملیات بانکی در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد مرور عملیات بانکی می شویم.
 • فرم مربوط به مرور عملیات بانکی باز می شود.
 • با کلیک بر روی مرور هر سیستم می توانیم یک گزارش کلی از هر انچه در سیستم ثبت کرده ایم را مشاهده کنیم؛ به صورت طبقه بندی و دسته بندی شده.
 • ابتدا از بالای فرم محدوده تاریخ مورد نظر خود را وارد می کنیم.
 • برای به روز شدن اطلاعات در بازه ی زمانی مورد نظر، از پایین صفحه روی گزینه ی “بروز کزدن(اف5)” کلیک می کنیم.
مرور عملیات بانکی در گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار
شکل1- مرور عملیات بانکی

الف- گزارش حساب های بانکی

 • با کلیک بر روی این تب لیست تمامی حساب های بانکی به صورت کلی قابل مشاهده است.
 • مانده حساب، ارز، پرداخت ها و دریافت ها، اسناد پرداختنی از حساب ها و اسناد در جریان وصول و سایر اطلاعات در این تب قابل مشاهده است.
 • برای دیدن ریز اطلاعات یک بانک، روی بانک مورد نظز دو کلیک می کنیم.
 • با این کار بانک مورد نظر ما انتخاب می شود و تب های بالای فرم تغییر می کند.
 • با انتخاب این تب ها می توانیم چک های در جریان وصول، چک های پرداختنی و سایر جزئیات را مشاهده کنیم.
 • در تب جزئیات می توانیم گردش بانک را مشاهده کنیم.
 • با کلیک بر روی گزینه “حذف همه شرایط” و “بازخوانی همه صفحات” همه ی فرم ها به حالت اول باز می گردد و از فیلتر خارج می شود.

ب- گزارش صندوق و کارت خوان

 • با کلیک بر روی هر یک از این تب ها می توانیم اطلاعات کلی و جزئیات مربوط به هر یک را مشاهده کنیم.

ج- گزارش چک های دریافتنی

 • با کلیک بر روی این تب می تواتیم لیست همه چک های دریافتنی را مشاهده کنیم.
 • شماره چک، تاریخ رسید، شماره حساب و وضعیت چک در این تب قابل مشاهده است.
 • با دوبار کلیک کردن روی هر یک از چک ها و ورود به تب جزئیات می توانیم وضعیت چک انتخاب شده را مشاهده کرد.
 • با کلیک بر روی گزینه “حذف همه شرایط” و “بازخوانی همه صفحات” همه ی فرم ها به حالت اول باز می گردد و از فیلتر خارج می شود.

د- گزارش چک های پرداختنی

 • با کلیک بر روی این تب می تواتیم لیست همه چک های پرداختنی را مشاهده کنیم.
 • شماره چک، تاریخ رسید، شماره حساب و وضعیت چک در این تب قابل مشاهده است.
 • با دوبار کلیک کردن روی هر یک از چک ها و ورود به تب جزئیات می توان وضعیت چک انتخاب شده را مشاهده کرد.
 • با کلیک بر روی گزینه “حذف همه شرایط” و “بازخوانی همه صفحات” همه ی فرم ها به حالت اول باز می گردد و از فیلتر خارج می شود.

ه- گزارش طرف حساب

 • در این تب می توانیم لیست تمامی طرف حساب ها را مشاهده کنیم.
 • با دوبار کلیک کردن روی هر یک از طرف حساب ها و ورود به تب جزئیات می توانیم وضعیت طرف حساب انتخاب شده را مشاهده کنیم.
 • اطلاعاتی از قبیل: دریافت چک، حواله، دریافت از کارت خوان و…

و- امکانات عمومی

 • برای حذف ستون ها، هر یک ار آن ها را به سمت خارج فرم درگ می کنیم.
 • در پایین تمام فرم های یاد شده آیکون هایی وجود دارد؛ کاربرد هر یک را در ادامه آورده ایم.
 • با کلیک روی آیکون پرینتر، می توانیم گزارشی را که تهیه کرده ایم، پرینت کنیم.
 • همچنین با کلیک بر روی آیکون اکسل می توانیم دریافت و ارسال به اکسل انجام دهیم.

2- مغایرت بانکی

 • در این قسمت از مقاله ی گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار با نحوه تهیه مغایرت بانکی در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • مغایرت بانکی زمانی انجام می شود که بخواهیم گردش حساب سیستم را با گردش حساب بانکی مقایسه کنیم و علت اختلافات را پیدا کنیم.
 • برای تهیه مغایرت بانکی از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد مغایرت بانکی جدید می شویم.
 • فرم مربوط به مغایرت بانکی باز می شود.
مغایرت بانکی در گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار
شکل2- مغایرت بانکی

الف- مغایرت استقراری

 • در فیلد حساب بانکی، از فهرست مربوطه حساب بانکی مورد نظر خود را وارد می کنیم.
 • برای بانک هایی که اول دوره داشته اند و تاریخ افتتاح آن ها قبل از شروع دوره مالی است، تیک استقرار را می زنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ اولین روز مالی را وارد می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در تب اقلام دفاتر، سیستم مانده دفاتر اول دوره را به ما نمایش می دهد.
 • در تب اقلام بانک، ما مانده حساب بانکی را وارد می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
 • مغایرت بانکی استقرایی به این صورت ثبت می شود.

ب- مغایرت غیر استقراری

 • در صورتی که برای حساب بانکی خود صورت حساب بانکی تهیه کرده باشیم، با انتخاب حساب بانکی مورد نظر در قسمت مغایرت بانکی، سیستم سایر اطلاعات را فراخوانی می کند.
 • در بخش اقلام دفاتر، گردش حساب هایی که در این بازه زمانی در سپیدار ثبت شده است را نمایش می دهد.
 • در بخش اقلام بانک، گردش اطلاعات دریافتی از بانک را نمایش می دهد.

ج- تهیه صورت مغایرات

 • از بالای صفحه روی گزینه “مغایرت بانکی اتوماتیک” کلیک می کنیم.
 • در فرم باز شده روش پاس شدن اتوماتیک را انتخاب می کنیم.
 • در نهایت روی “شروع” کلیک می کنیم.
 • از بالای صفحه با کلیک بر روی گزینه “نمایش” می توان اقلام پاس شده و پای نشده را مشاهده کرد.
 • در نهایت از بلای صفحه فرم را ذخیره می کنیم.

3- صورت حساب بانکی

 • در این قسمت از مقاله ی گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار با نحوه تهیه صورت حساب بانکی در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • بعد از انجام مغایرت بانکی باید صورت حساب بانکی برای بانک مورد نظر خود ثبت کنیم
 • برای تهیه صورت حساب بانکی از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد صورت حساب بانکی جدید می شویم.
 • فرم مربوط به صورت حساب بانکی باز می شود.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ مربوط به انتهای سال انجام آخرین مغایرت بانکی را وارد می کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح دلخواه خود را وارد می کنیم.(اختیاری)
 • به دو روش می تواتیم اطلاعات صورت حساب بانکی را وارد کنیم.

الف- به صورت دستی

 • با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه سطر جدیدی را انتخاب می کنیم.
 • اطلاعات مربوط به رویداد بانکی را وارد می کنیم.(شماره، تاریخ،بدهکار،بستانکار)

ب- به صورت اتوماتیک

 • در صورتی که گردش حساب بانکی زیاد باشد می توانیم از امکان دریافت از اکسل استفاده کنیم.
 • روی علامت ^ آیکون اکسل(ذخیره ساختار فایل اکسل…) از بالای فرم کلیک می کنیم.
 • الگوی راهنمای اکسل را دریافت کرده و مطابق آن اطلاعات رویداد های بانکی را وارد می کنیم.
 • در نهایت با کلیک مجدد روی آیکون اکسل(دریافت از فایل اکسل)، فایل اکسل صورت حساب بانکی را وارد سیستم می کنیم.
 • در نهایت اطلاعات از اکسل برای ما فراخوانی می شود.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

4- جستجوی چک

چک در گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار
شکل3- چک
 • در این قسمت از مقاله ی گزارشات در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار با نحوه گزارش گیری و جستجوی چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد جستجوی چک می شویم.
 • فرم مربوط به چک باز می شود.
 • از بالای فرم می توانیم وارد هر یک از تب های چک دریافتنی یا چک پرداختنی بشویم.
 • در قسمت بالایی فرم می توانیم اطلاعات تمامی چک های دریافتنی/پرداختنی را مشاهده کنیم.
 • آخرین وضعیت هر چک را در ستون وضعیت می توان مشاهده کرد.
 • با دوبار کلیک کردن روی هر چک، تمامی فرآیند انجام شده روی آن چک در قسمت پایینی فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین با کلیک بر روی هر فرآیند شماره، تاریخ، طرف حساب و صندوق قابل مشاهده است.
 • از همین قسمت با راست کلیک کردن روی هر فرآیند و انتخاب گزینه “ویرایش” می توانیم فرم مربوط به آن چک را ویرایش کنیم.
 • برای تهیه پرینت می توانیم از آیکون پرینتر موجود در وسط فرم استفاده کنیم.
 • فرمت های چاپ را از همین قسمت می توانیم انتخاب کنیم.
 • همچنین برای ارسال و دریافت اکسل می توانیم از آیکون اکسل در همین قسمت استفاده کنیم.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.