گروه‌‌بندی جدید مودیان مالیاتی

گروه‌‌بندی مودیان مالیاتی

گروه‌‌بندی جدید مودیان مالیاتی

خلاصه گروه‌‌بندی مودیان مالیاتی به استناد بخشنامه اخیر سازمان امورمالیاتی

با توجه به ابلاغیه بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص تغییرات ماده 2 و 3 آیین نامه اجرایی ماده 95 ق. م. م، خلاصه این بخشنامه و مهمترین تغییرات آن به صورت زیر می باشد:

نکته: مودیان که صرفا فعالیت ارائه خدمات داشته باشند کما فی السابق 50 درصد نصاب های تعیین شده مبنای گروه بندی می باشند.

تغیرات مهم :

الف _ حذف مفاد تبصره 1 ذیل بند ب ماده 2 آیین نامه قبلی :((مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت))

ب _ براساس تبصره 2 ذیل بند ب ماده 2 آیین نامه قبلی، انتخاب گروه صاحبان مشاغل در دو سال اول شروع فعالیت بر عهده شخص مودی بوده است اما پس از اجرایی شدن مفاد بخشنامه جدید این دسته از مودیان، در سال اول جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

ج _ مودیان گروههای سوم و دوم در صورت ارائه اظهارنامه گروههای بالاتر در زمره مودیان گروه بالاتر قرار نخواهند گرفت.

*لازم به ذکر است مفاد تغییرات یاد شده از عملکرد سال 1400 اجرایی می باشد، بنابراین گروه‌‌بندی مودیان مالیاتی جهت ارائه اظهارنامه عملکرد سال 1399 در سال 1400 مطابق بخشنامه پیشین خواهد بود.

برای اطلاع از به روزترین اخبار حسابداری با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.