کارمزد بانکی کارت به کارت افزایش یافت

کارمزد بانکی

کارمزد بانکی کارت به کارت افزایش یافت

کارمزد بانکی کارت به کارت به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد.

از تاریخ 1 آذر، سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت به 100 میلیون ریال افزایش می یابد.
لازم به ذکر است میزان کارمزد بانکی انتقال وجه بیش از 30 میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.
برهمین اساس کارمزد کارت به کارت به ازای هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از 10 میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است.
با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. لازم به ذکر است در صورت پیوستن به بانک ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی این سقف می تواند تا مبلغ 50 میلیون ریال افزایش یابد.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالی و اقتصادی  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.