چگونگی ثبت هزینه تأسیس در حسابداری؟

ثبت هزینه تأسیس

چگونگی ثبت هزینه تأسیس در حسابداری؟

از ثبت هزینه تأسیس چه می‌دانید؟

طبق ماده ١۴٩ قانون مالیات‌های مستقیم، تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاک و دارایی و هزینه‌های تاسیس سرمایه‌ای به صورت زیر است.

 ثبت هزینه تأسیس :

  • ان قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا دیگر عوامل، بدون توجه به قیمت از ارزش آن‌ها کاسته می‌شود، قابل استهلاک است.
  • مأخد استهلاک قیمت تمام شده دارائی است.
  • زمان محاسبه استهلاک از تاریخی است که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری در اختیار موسسه قرار میگیرد.
    اگر دارایی قابل استهلاک در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماه مزبور مشمول محاسبه نخواهد شد.
    البته فیلم‌های سینمایی وارده از خارج از کشور، از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک بوده و خارج از این قانون هستند.
  • هزینه‌های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و هزینه‌های نظایر آن و همچنین هزینه‌های زائد بر درآمد، به همراه مواردی که در جدول مقرر ماده ١۵١ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.
  • اگر در صورت فروش مال قابل استهلاک یا مساوی المنفعه شدن ماشین آلات برای موسسات زیان به وجود بیاید، زیان حاصل، معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش یکجا، قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال مالی است.

تبصره_برای محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تولید می‌شوند، قیمت تمام شده در سال اول، و صورت تکافو نکردن در فیلم، در سال‌های بعد محاسبه درآمد مشمول مالیات خواهد شد.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالیات  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.