میزان ارثی که به خانواده تعلق می گیرد

وارث

میزان ارثی که به خانواده تعلق می گیرد

پس از فوت به کلیه اموال و دارایی‌ها، حقوق و مزایای دیگری که از فرد به جای می‌ماند ارث گفته می‌شود و به اشخاصی که وارث او هستند منتقل می‌شود.

اما اینکه چگونه میزان ارث اعضای خانواده محاسیه می شود همواره سوالی بوده است.

ارث بری وارث چه میزانی است؟

 • سهم ارث زوجه:
  ۱/۸ اگر متوفی فرزند داشته باشد-
  ۱/۴ اگر متوفی فرزند نداشته باشد.
 • سهم ارث زوج:
  ۱/۴ اگر متوفی فرزند داشته باشد-
  ۱/۲ اگر متوفی فرزند نداشته باشد.
 • سهم ارث مادر:
  ۱/۶ اگر متوفی فرزند یا خواهر و برادر داشته باشد-
  ۱/۳ اگر متوفی فرزند و خواهر و برادر نداشته باشد.
 • سهم ارث پدر:
  ۱/۶ اگر متوفی فرزند داشته باشد.
 • سهم ارث دختر (درصورتیکه متوفی پسر نداشته باشد):
  ۱/۲ (نصف) واحد (یک دختر) 
  ۲/۳ متعدد
 • سهم ارث خواهر (مشترک از پدر و مادر یا مشترک از پدر، درصورتیکه برادر یا اجداد پدری نباشد):
  ۱/۲ واحد (یک خواهر)
  ۲/۳ متعدد
 • سهم ارث برادر و خواهر (مشترک از مادر درصورتیکه متوفی اجداد مادری نداشته باشد):
  ۱/۶ واحد
  ۱/۳ متعدد

به این نکته توجه داشته باشید، وارث با توجه به سهمی که ارث می‌برند و هم چنین رابطه خویشاوندی که با متوفی دارند ملزم به پرداخت مالیات هستند.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالی و اقتصادی  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.