هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم

هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم

در مقاله هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم در مورد هزینه ها و درآمد ها درسیستم پیمانکاری به صورت جامع و کامل مطالبی ارائه شده است.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- هزینه پیمان در سایر سیستم ها

 • در این قسمت از مقاله ی هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری سپیدار، در مورد هزینه پیمان در سایر سیستم ها توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
 • در سیستم سپیدار به دو روش می توانیم هزینه های مربوط به قراردادهای پیمانکاری را ثبت کنیم.
 • حالت اول زمانی که علاوه بر سیستم حسابداری و پیمانکاری، سیستم حقوق و دستمزد و دارایی ثابت و انبار را خریداری کرده ایم.
 • حالت دوم زمانی است که فقط سیستم حسابدرای و پیمانکاری را خریداری کرده ایم.
 • در این قسمت حالت اول را توضیح می دهیم.
 • مثلا فرض کنید در سیستم حقوق و دستمزد یکی از پرسنل را به یکی از قرارداد های پیمانکاری مرتبط کرده ایم.
 • در قسمت محاسبات، هزینه حقوق پایه به تفصیلی قرارداد ثبت شده است.
 • خود سیستم این هزینه ها را به صورت مستقیم در مرور قرارداد جز هزینه های قرارداد قرار می دهد.
 • یا در صورتی که در فرم تحصیل دارایی، دارایی را به جای مرکز هزینه به قرارداد مرتبط کرده باشیم.
 • پس از انجام محاسبات مربوط به دارایی، سیستم هزینه استهلاک دارایی ثابت را به قرارداد مربوطه سند می زند.
 • همچنین در مرور قرارداد این هزینه جز هزینه های قرارداد در نظر گرفته می شود.
 • بعلاوه می توانیم در انبار، مرکز مصرف خروج انبار ها را قرارداد مربوطه انتخاب کنیم.

2- ثبت مستقیم هزینه های پیمان

صورت هزینه های قرارداد در هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری سپیدار
شکل1- صورت هزینه های قرارداد
 • در این قسمت از مقاله ی هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری سپیدار، در مورد ثبت مستقیم هزینه های پیمان توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
 • در سیستم سپیدار به دو روش می توانیم هزینه های مربوط به قراردادهای پیمانکاری را ثبت کنیم.
 • حالت اول زمانی که علاوه بر سیستم حسابداری و پیمانکاری، سیستم حقوق و دستمزد و دارایی ثابت و انبار را خریداری کرده ایم.
 • حالت دوم زمانی است که فقط سیستم حسابدرای و پیمانکاری را خریداری کرده ایم.
 • در این قسمت حالت دوم را توضیح می دهیم.
 • برای ثبت مستقیم هزینه ها، ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم پیمانکاری می شویم.
 • سپس از قسمت عملیلت، صورت هزینه جدید را انتخاب می کنیم.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد قرارداد، قرارداد کرتبط با هزینه ای که در حال ثبت آن هستیم را مشخص می کنیم.
 • در فیلد نوع، اعتباری یا نقدی بودن پرداخت هزینه را مشخص می کنیم.
 • در صورت پرداخت به صورت نقدی باید تنخواه گردان را نیز مشخص کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ ثبت هزینه را وارد می کنیم.
 • سایر فیلد ها را متناسب با نوع هزینه و قرارداد مشخص می کنیم.

ب- ثبت هزینه حقوق و دستمزد یا دارایی ثابت

 • با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه یک سطر اضاف می کنیم.
 • در ستون نوع، نوع هزینه را حقوق و دستمزد یا دارایی ثابت انتخاب و تایید می کنیم.
 • در قسمت پایین فرم، آیکون “تسهیم هزینه” برای ما فعال می شود.
 • با کلیک بر روی این آیکون، فرم تسهیم هزینه مراکز هزینه باز می شود.
 • در این فرم فقط کافیست مشخص کنیم چند درصد از این هزینه مربوط به قرارداد مورد نظر ما است.
 • بعد از مشخص شدن مقدار هزینه، آن را کپی کرده و در ستون قیمت وارد کنیم.
 • در ستون کد معین هزینه، حساب معینی که بابت این هزینه بدهکار می شود را انتخاب می کنیم.
 • در ستون کد طرف مقابل، طرف مقابلی که قرار است هزینه به آن پرداخت شود را مشخص می کنیم.
 • در نهایت از بالای فرم اطلاعات را ذخیره می کنیم.

ج- ثبت سایر هزینه ها

 • با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه یک سطر اضاف می کنیم.
 • در ستون نوع، نوع هزینه را با توجه به آنچه قبلا تعریف کرده ایم انتخاب و تایید می کنیم.
 • در ستون کد معین هزینه، حساب معینی که بابت این هزینه بدهکار می شود را انتخاب می کنیم.
 • فی و مقدار را در ستون های مربوطه وارد می کنیم.
 • در ستون کد طرف مقابل، طرف مقابلی که قرار است هزینه به آن پرداخت شود را مشخص می کنیم.
 • در نهایت از بالای فرم اطلاعات را ذخیره می کنیم.

3- صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت قرارداد در هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری سپیدار
شکل2- صورت وضعیت قرارداد
 • در این قسمت از مقاله ی هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری سپیدار، در مورد صورت وضعیت پیمانکاری توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
 • برای ثبت درآمد پیمان در پیمانکاری از صورت وضعیت استفاده می کنیم.
 • صورت وضعیت در واقع یک مدل فاکتور است که برای کارفرما ارسال می شود و درخواست وجه صورت می گیرد.
 • برای ثبت صورت هزینه پیمانکاری، از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم پیمانکاری می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، صورت وضعیت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم صدور صورت وضعیت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • ابتدا تیک مربوط به “پیمانکاری” را از بالای صفحه می زنیم.
 • در فیلد نوع، نوع صورت وضعیت(عادی، تعدیلی کاهشی و یا تعدیلی افزایشی) را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد صورت وضعیت، مشخص می کنیم که صورت وضعیت موقت، ماقبل قطعی و یا قطعی است.
 • در فیلد قرارداد، قرارداد مرتبط با این صورت وضعیت را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ ارسال صورت وضعیت را وارد می کنیم.
 • سایر فیلد ها را در صورت نیاز تکمیل می کنیم.

ب- تب جزئیات صورت وضعیت

 • در این تب با کلیک بر روی علامت + زرد رنگ پایین صفحه سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • سپس مفاد قرارداد یا کد کالا را وارد می کنیم.
 • سیستم مبلغ صورت وضعیت را متناسب با مقادیر و فی که در این ستون ها وارد شده است، محاسبه و فراخوانی می کند.

ج- تب اطلاعات دریافت

 • در صورتی که پیش دریافت یا مصالحی از کارفرما دریافت کرده ایم، در این تب وارد می کینم.

د- علی الحساب

 • در صورتی که از کارفرما مبلغی را به عنوان علی الحساب دریافت کرده ایم، مقدار آن را در این قسمت وارد می کنیم.
 • این مبلغ را باید از همین قسمت در فرم رسید دریافت ثبت کنیم.

ه- ضرایب قرارداد

 • ضرایب و درصد هایی که قبلا در قرارداد تعریف کرده ایم از این قسمت قابل مشاهده و تغییر است.

و- اسناد مرتبط

 • در این قسمت اسناد مرتبط با قرارداد قابل مشاهده است.

ز- سرجمع مبالغ

 • در این تب سرجمع مبالغ به ما نمایش داده می شود که ما آن را برای کارفرما ارسال می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
 • پس از تایید مبالغ توسط کار فرما، فرم را از فهرست صورت وضعیت ها انتخاب کرده و از بالای صفحه روی آیکون “تایید نهایی” کلیک می کنیم.
 • تاریخ تایید را مشخص و تایید می کنیم.
 • در نهایت نیز از بالای صفحه، روی آیکون “صدور سند حسابداری” کلیک کرده تا درآمد ها به طور کامل ثبت شود.

4- صورت وضعیت پیمانکار جزء

 • در این قسمت از مقاله ی هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری سپیدار، در مورد صورت وضعیت پیمانکار جزء توضیحاتی ارائه خواهیم داد.
 • همانطور که می دانید در نرم افزار حسابداری سپیدار امکان ثبت فعالیت به صورت پیمانکار جزء وجود دارد.
 • در این حالت، صورت وضعیت در حکم فاکتور خرید خدمات در سایر سیستم ها را دارد.
 • برای ثبت صورت وضعیت پیمانکاران جزء، از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم پیمانکاری می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، صورت وضعیت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم صدور صورت وضعیت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • ابتدا تیک مربوط به “پیمانکار جزء” را از بالای صفحه می زنیم.
 • در فیلد نوع، نوع صورت وضعیت(عادی، تعدیلی کاهشی و یا تعدیلی افزایشی) را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد صورت وضعیت، مشخص می کنیم که صورت وضعیت موقت، ماقبل قطعی و یا قطعی است.
 • در فیلد قرارداد، قرارداد مرتبط با این صورت وضعیت را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ دریافت صورت وضعیت را وارد می کنیم.
 • سایر فیلد ها را در صورت نیاز تکمیل می کنیم.

ب- تب جزئیات صورت وضعیت

 • در این تب با کلیک بر روی علامت + زرد رنگ پایین صفحه سطر جدید ایجاد می کنیم.
 • سپس مفاد قرارداد یا کد کالا را وارد می کنیم.
 • سیستم مبلغ صورت وضعیت را متناسب با مقادیر و فی که در این ستون ها وارد شده است، محاسبه و فراخوانی می کند.

ج- تب اطلاعات پرداخت

 • اطلاعات پرداخت به صورت خودکار بر اساس پیش پرداخت و درصد استهلاک فراخوانی می شود.

د- علی الحساب

 • در صورتی که به پیمانکار جزء مبلغی را به عنوان علی الحساب پرداخت کرده ایم، مقدار آن را در این قسمت وارد می کنیم.

ه- ضرایب قرارداد

 • ضرایب و درصد هایی که قبلا در قرارداد تعریف کرده ایم از این قسمت قابل مشاهده و تغییر است.

و- اسناد مرتبط

 • در این قسمت اسناد مرتبط با قرارداد قابل مشاهده است.

ز- سرجمع مبالغ

 • در این تب سرجمع مبالغ به ما نمایش داده می شود که ما آن را برای کارفرما ارسال می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
 • پس از تایید مبالغ، فرم را از فهرست صورت وضعیت ها انتخاب کرده و از بالای صفحه روی آیکون “تایید نهایی” کلیک می کنیم.
 • تاریخ تایید را مشخص و تایید می کنیم.
 • در نهایت نیز از بالای صفحه، روی آیکون “صدور سند حسابداری” کلیک کرده تا درآمد ها به طور کامل ثبت شود.

2 دیدگاه برای “هزینه و درآمد در سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم

נערות ליווי בתל אביב

ارسال پاسخ

Right here is the perfect web site for anyone who hopes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been discussed for decades. Excellent stuff, just great!

فروردین 28, 1401 در 6:32 ب.ظ

Very good post. I absolutely appreciate this website. Stick with it!

اردیبهشت 2, 1401 در 3:51 ق.ظ

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.