4میلیون تومان؛ حداقل هزینه بیمه برای درمان هر یک از بیماران کرونایی

4میلیون تومان؛ حداقل هزینه بیمه برای درمان هر یک از بیماران کرونایی

مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه با توجه به هزینه های بالای درمان بیماران کرونایی گفت:

در حال حاضر در استان برای درمان هریک از بیماران کرونایی بطور میانگین بیش از چهار میلیون تومان هزینه می شود.

البته این مساله به این معنا نیست که تمام هزینه درمان هر بیمار کرونایی کرونایی توسط بیمه پرداخت می شود.

اما تحقیقات نشان می دهد که در صد خوبی از هزینه درمان را بیمه ها پرداخت می کنند.

همچنین طبق صحبت های این مقام مسئول بیمه سلامت  حداقل 90 درصد هزینه های بستری بیماران کرونایی را طبق تعرفه مصوب پوشش می‌دهد.

این مسئول از صدور فوری دفترچه بیمه برای بیماران کرونایی فاقد دفترچه خبر داد وافزود:

این بیماران چنانچه فاقد بیمه باشند ظرف مدت 24 ساعت تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

به همین دلیل تا حد امکان روند درمان آن ها دچار مشکل نمی شود.

وی با بیان اینکه بیش از هزار مرکز درمانی سرپایی و بستری در استان طرف قرار دارد بیمه سلامت هستند؛

گفت:

سال گذشته بیمه شدگان سلامت در استان بیش از پنج میلیون بار بصورت سرپایی و بستری به مراکز درمانی استان مراجعه نموده اند.

امار نشان می‌دهد در سال گذشته هر دقیقه 12 نفر با دفترچه بیمه سلامت به مراکز درمانی مراجعه داشته اند.

مظفری در مورد اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک با توجه به شیوع ویروس کرونا در استان، گفت:

در حال حاضر طرح نسخه پیچی الکترونیک در 74 درصد از داروخانه ها و مراکز پاراکیلینیک اجرا شده است.

همچنین طرح نسخه نویسی الکترونیک در 86 درصد از مطب های طرف قرارداد اجرا شده است.

همچنین مدیر کل بیمه سلامت  به صدور 160 هزار نسخه الکترونیک در شش ماه اول سال 99 در استان اشاره کرد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.