40 درصد از نیروی کار ، بیمه نیستند

نیروی کار

40 درصد از نیروی کار ، بیمه نیستند

کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران هستند.
مطابق ماده 148 قانون کار، کارفرمایان بنگاه های اقتصادی، موظف می باشند که نام تمام کارگران را به بیمه رد کنند.
طبق گزارشات، 40 درصد از نیروی کار فعال بدون داشتن بیمه فعالیت می کنند.
طبق قانون کار، کارفرما مکلف است از روزی که کارگر در بنگاه او شروع به فعالیت می کند برای او بیمه رد کند.
متاسفانه کارفرمایان به دلیل پرداخت حقوق کم و همچنین عدم پرداخت سنوات و یا عیدی تمایلی به این کار ندارند.
از طرفی اگر نیروی کار بیمه نشود به این معنا است که قرارداد کاری وجود ندارد.
عدم وجود بیمه و قرارداد کاری، باعث می شود که کارگران شامل دریافت کنندگان بیمه بیکاری نشوند و در آینده مشکلاتی را ایجاد کند.


در نهایت، حتی با وجود قوانین محکم برخی از کارفرمایان به وظایف خود درست عمل نکرده و به دلیل فرار از پرداخت سنوات و عیدی، کارگران را بیمه نمی کنند.
در حال حاضر 40 درصد از نیروی کار فعال کشور بیمه نیستند.
کار فرما موظف است آخر هر ماه بعد حق بیمه، لیست اسامی بیمه شدگان را به سازمان تامین اجتماعی گزارش دهد. در غیر این صورت خلاف قانون 39 تامین اجتماعی عمل کرده و جریمه می شود.

برای اطلاع از به روزترین اخبار بیمه با ما همراه شوید.

اخبار مرتبط:

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.