اطلاعات پایه در سیستم دارایی های ثابت نرم افزار سپیدار

اطلاعات پایه در سیستم دارایی های ثابت نرم افزار سپیدار

ابتدا تنظیمات کلی و تعریف های مربوط به گروه، طبقه و محل استقرار در تعریف طبقه در نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم را مرور می کنیم. جهت دریافت دموی رایگان این نرم افزار به لینک اینجا مراجعه بفرمایید. همچنین سایر آموزشهای این نرم افزار نیز اینجا قرار دارد.

1-تنظیمات نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم

 • برای این منظور از منو عمودی سمت راست تنظیمات و از قسمت عملیات، تنظیمات را اتخاب کنید.
 • در تب دارایی ثابت می توانید تنظیمات مرتبط با سیستم دارایی ثابت را انجام بدهید.
تنظیمات نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم
شکل1-صفحه مربوط به اطلاعات دارایی ثابت

الف- تب طول کد طبقه و دارایی ثابت

 • در قسمت طول کد طبقه و گروه دارایی می توانید طول طبقه و گروه مورد نظر دارایی ها را انتخاب کنید.
 • توجه کنید قبل از اینکه در سیستم طول طبقه و گروه تعریف کرده باشید؛ این امکان هست که طول طبقه و گروه را متناسب با نیاز خودتان تغییر بدهید.
 • حداکثر تا ده رقم طول طبقه و گروه رو می توانید افزایش بدهید.
 • اگر از طبقه و گروه پیش فرض سیستم سپیدار استفاده کنید، طول دو و طول گروه هم دو در نظر گرفته می شود.

ب- تب پلاک گذاری نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم

 • در قسمت طول کد پلاک، می توانید طول کد پلاک دارایی تان را مشخص کنید.
 • طول کد پلاک حداکثر تا سی رقم می تواند پلاک گذاری شود.
 • روش پلاک گذاری به دو صورت دستی و اتوماتیک هست.
 • با تعریف اولین پلاکِ داراییِ داخل سیستم، امکان تغییر روش پلاک گذاری وجود ندارد.
 • باید در همان لحظه اول روش پلاک گذاری را در سیستم و مجموعه مشخص کنید.
 • در روش پلاک گذاری دستی، برای تک تک پلاک ها کد پلاک توسط خود کاربر تعیین می شود.
 • یعنی خود کاربر در لحظه استقرار دارایی باید کد ها را به صورت دستی وارد کند.
 • در روش پلاک گذاری به صودت اتوماتیک این امکان هست که طول کد ها توسط خود سیستم فراخوانی شود..
 • در روش اتوماتیک می توانید مشخص کنید قسمت ثابتِ طول پلاک مربوط به کدام طبقه یا گروه دارایی است.
 • بدون جز ثابت، سریال های شما و پلاک های شما از یک عدد شروع و افزایش میابد.

ج- تب معین های دارایی ثابت

 • در قسمت معین های دارایی ثابت می توانید معین های مورد نظر را برای ثبت های حسابداری انتخاب کنید.
 • این نکته را در نظر داشته باشید که اگر از کدینک پیش فرض سیستم سپیدار استفاده کنید، بخشی از حساب های معین به صورت پیش فرض در سیستم فراخوانی می شود.
 • همچنین می توانید معین های مورد نظرتان را در سیستم تعریف و استفاده کنید.

د- تب صدور خودکار سند حسابداری نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم

 • در قسمت صدور خودکار سند حسابداری می توانید این آیتم ها را فعال کنید:
 • فاکتور فروش دارایی یا حذف دارایی یا اسقاط دارایی یا مخارج پس از تحصیل یا فاکتور خرید دارایی.
 • اگر هر کدام از این آیتم ها فعال باشد یعنی صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک خواهد بود.
 • در قسمت سال استقرار می توانید سال استقرار برای سیستم دارایی ثابت در نظر بگیرید.
 • این نکته را در نظر بگیرید که زمانی ک این آیتم فعال باشد، می توانید در آن سال اطلاعات استقرار را برای سیستم دارایی ثابت ثبت کنید.

2- تعریف طبقه در نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم

 • در ادامه این مقاله به روش تعریف طبقه در نرم افزار سپیدار می پردازیم.
 • برای این کار از منو عمودی سمت راست، دارایی ثابت و از قسمت عملیات، طبقه و گروه انتخاب کنید.
 • می توانید از قسمت بالای صفحه، آرم سپیدار را انتخاب کنید و طبقه و گروه پیش فرض را انتخاب کنید.
 • در سطح طبقه علاوه بر طبقه می توانید معین های مرتبط برای ثبت سند حسابداری را نیز انتخاب کنید.
 • برای ثبت طبقه باید روی سرشاخه سمت راست کلیک کنید و آیتم جدید انتخاب کنید.
 • از قسمت کد، کد مورد نظر برای تعریف طبقه وارد کنید.
 • در نظر داشته باشید که کدی که برای قسمت طبقه در نظر می گیرید، باید منحصر به فرد باشد.
تعریف طبقه در نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم
شکل2-تخصیص دارایی به طبقه خود

3- تعریف گروه در نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم

 • برای تعریف گروه از منو عمودی سمت راست، دارایی ثابت را انتخاب کنید.
 • سپس از قسمت عملیات، طبقه و گروه را انتخاب کنید.
 • برای تعریف گروه ابتدا مسیر زیر را طی کنید.
 • روی طبقه مورد نظر کلیک راست کنید و جدید را انتخاب کنید.
 • فرم تعریف گروه برای شما باز می شود.
 • در قسمت طبقه، طبقه و سرشاخه برای شما نمایش داده می شود.
 • در قسمت کد، کد مورد نظر برای گروه را انتخاب کنید؛ توجه کنید که کد باید منحصر به فرد باشد.
 • برای این کار باید محدودیت طول کد گروه را در نظر بگیرید.
 • در قسمت عنوان، عنوان مورد نظر برای دارایی مورد نظرتان را وارد کنید.
 • در قسمت روش استهلاک، روش مورد نظر برای محاسبه استهلاک این گروه دارایی را مشخص کنید.
 • سه روش برای این کار وجود دارد: بدون روش، روش خط مستقیم و روش نزولی.
 • متناسب با روش انتخابی باید نرخ استهلاک و طول عمر و همچنین ارزش اسقاط را تعریف کنید.
 • در قسمت قوانین استهلاک جدول استاندارد محاسبه استهلاک برای شما قرار داده شده است.
 • در نهایت از قسمت بالای صفحه ذحیره را انتخاب کنید تا گروه به سیستم دارایی ثابت شما اضافه شود.

4- محل استقرار در نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم

 • برای این منظور از منو عمودی سمت راست، دارایی ثابت را انتخاب کنید.
 •  سپس از قسمت عملیات، محل استقرار را انتخاب کنید.
 • تعریف محل استقرار در سیستم سپیدار الزامی نیست.
 • اگر لازم دارید که محل قرار گیری تک تک پلاک های دارایی را مشخص کنید می توانید محل استقرار را تعریف کنید.
 • برای این منظور روی قسمت سر شاخه کلیک راست کنید و آیتم جدید انتخاب کنید.
محل استقرار در نرم افزار دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم
شکل3-ایجاد سرشاخه جدید
 • در اینجا وارد فرم تعریف محل استقرار شدید.
 • کد مورد نظر برای فرم محل استقرار را در نظر بگیرید.
 • عنوان مورد نظر برای محل هم در نظر بگیرید.
 • از قسمت بالای صفحه زمانی که ذخیره و بستن را انتخاب کنید؛ سر شاخه اصلی به عنوان محل استقرار در سیستم تعریف می شود.
 • برای تعریف زیر مجموعه برای محل های تعریف شده باید مسیر زیر را طی کنید:
 • روی آیتم تعریف شده راست کلیک و جدید را انتخاب کنید تا وارد فرم زیر مجموعه شوید.
 • در نظر بگیرید که کد ها باید منحصر ب فرد باشد.
 • مجددا ذخیره و بستن را انتخاب می کنید تا یک زیر مجموعه برای محلی که تعریف کرده اید، انتخاب شود.
 • میتوانید یک زیر مجموعه دیگر هم در نظر بگیرید.
 • بدین ترتیب شما می توانید محل های استقرار دارایی را داخل سیستم تعریف کنید.
 • همین طور که ملاحظه می کنید محل های استقرار به صورت درخت واره ای و زیر مجوعه تعریف شده است.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.