نرم افزار حسابداری ومعافیت جدید مالیاتی

نرم افراز حسابداری

نرم افزار حسابداری ومعافیت جدید مالیاتی

از نرم افزار حسابداری استفاده کنید تا معاف از مالیات شوید.

طبق دستوراالعمل ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه، در صورتی که مودیان از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری استفاده کنند، از ارائه مستقیم اسناد و دفاتر مرتبط به موضوعات مالیاتی و مالیات ارزش افزوده مستثنی هستند.
و اگر مودی از نرم افزار حسابداری مورد نظر استفاده نکند مکلف به ارائه تمام اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

برای اطلاع از به روزترین اخبار بیمه با ما همراه شوید.

اخبار مرتبط:

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.