نرخ صفر مالیاتی : تفاوت نرخ صفر مالیاتی و معافیت‌ مالیاتی

نرخ صفر مالیاتی

نرخ صفر مالیاتی : تفاوت نرخ صفر مالیاتی و معافیت‌ مالیاتی

نرخ صفر مالیاتی موضوعی است که با شنیدن آن افراد ممکن است آن را با معافیت مالیاتی یکی بدانند و فکر کنند وقتی که افراد ملزم به پرداخت مالیات نباشند برای آن‌ها نرخ صفر مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.
اما باید بدانید که این دو موضوع متفاوت هستند.
در ادامه محتوا به بررسی مفهوم نرخ صفر مالیاتی و موارد پیرامون آن خواهیم پرداخت.

مالیات

مالیات همواره و در هر زمان یکی از مهم‌ترین مسائل برای افراد حقیقی و حقوقی بوده است.
مالیات پولی است که افراد موظف هستند از درآمد و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به دولت پرداخت کنند.
علت این پرداخت این است که ابزار و امکانات رسیدن به درآمد‌ها و سود را دولت‌ها در اختیار مردم قرار داده‌اند.
مالیات انواع مختلفی دارد و ممکن است به اشخاص، مؤسسات، اموال و دارایی و… تعلق بگیرد.

مالیات در گذشته به عنوان منبع درآمدی برای دولت محسوب می‌شد اما با پیشرفت اقتصاد کشورها ابزاری برای اجرای سیاست‌های عدالتی و کم کردن فشار روی گروه‌های کم درآمد استفاده می‌شود.
مالیات‌ها در کشور ما به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم قابل تقسیم هستند.
مالیات مستقیم مالیاتی است بر درآمد و دارایی یه به طور کلی به دارایی‌های که جنبه‌ی دائمی دارند تعلق می‌گیرد.

مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که به طور نامحسوس از تمام شهروندان دریافت می‌شود، در واقع مبلغی است که تحت عنوان مالیات در موارد مختلف از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود. تمام افراد حقیقی و حقوقی دارای درآمد باید در پایان هر دوره مالی اظهارنامه مالیاتی خود را که شامل اطلاعات مالی دوره است به سازمان امور مالیاتی ارائه کند.
در مواردی ممکن است طبق صلاحدید سازمان امور مالیاتی و قانون مالیات‌های مستقیم مودیان تحت معافیت مالیاتی قرار بگیرند.
قانون مالیات‌های مستقیم قوانینی هستند مربوط به آن بخش از مالیات‌‌ها که مستقیما از درآمد افراد و ثروت افراد می‌شود.
اصلی‌ترین اهداف قانون مالیات‌های مستقیم مساوات در توزیع ثروت بین اقشار جامعه، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کشور است.

کشورها با توجه به سیاست‌های خود سقفی از درآمدها را مشمول معافیت مالیات می‌دانند و برای بالاتر از آن سقف مالیات به حساب می‌آورند.
آیا نرخ صفر مالیاتی همان معافیت از مالیات است ؟

نرخ صفر مالیاتی چیست؟

نرخ صفر مالیاتی موضوعی است که با شنیدن آن افراد ممکن است آن را با معافیت مالیاتی یکی بدانند و فکر کنند وقتی که افراد ملزم به پرداخت مالیات نباشند برای آن‌ها نرخ صفر مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. موضوع نرخ صفر مالیاتی توسط افراد قانون‌گذار برای بهبود اوضاع اقتصادی، حمایت از بخش تولید غیر دولتی، جلوگیری از ورشکستگی مشاغل خصوصی و افزایش فرصت‌های شغلی مطرح شده است.

نرخ صفر مالیاتی یعنی قانون گذاران با اعمال سیاست‌های مالی و مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای مدت مشخصی یک سری از اشخاص را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
مدت این معافیت توسط قانون‌گذار مشخص می‌شود.

چرا از نرخ صفر مالیاتی استفاده می‌شود؟

اعمال نرخ صفر در امور مالیاتی کشور، موجب شفافیت و همچنین افزایش رقابت در اقتصاد کشور می‌شود، به همین جهت نظام مالیاتی می‌تواند به صورت سالانه درآمدهای مالیاتی را تخمین زده و آمارهای دقیق و واضح و نزدیک به واقعیت را به منظور برنامه‌ریزی نظام اقتصادی کشور به دست آورد. همچنین میتوان آمار تمامی معافیت‌های مالیاتی را به طور روشن ارائه کند و در طی این روند در هیچگونه معافیتی دخل و تصرف یا حذف انجام نمی‌شود.
بنابراین به منظور هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی و همچنین به سبب وجود ماده ١١٩ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نرخ صفر مالیاتی جایگزین معافیت‌های مالیاتی شده و این امر گویای اهمیت موضوع ساماندهی معافیت‌های مالیاتی برای دولت و دست‌اندرکاران نظام مالیاتی است.

معافیت مالیاتی چیست؟

معافیت مالیاتی در واقع خروج قانونی از پرداخت مالیات است که افراد تحت شرایط خاص می‌توانند شامل این معافیت شوند.
معافیت مالیاتی در صورتی به شما تعلق می‌گیرد که شما تکالیف قانونی خود را به صورت کامل انجام داده باشید.
اولین قدم برای انجام تکالیف قانونی اظهار نامه مالیاتی است.

اظهارنامه مالیاتی چیست ؟

اظهار نامه مالیاتی در واقع کارنامه مالی است که افراد حقیقی و حقوقی ملزم به پرداخت مالیات، هر سال در زمان مقرر شده باید آن را به اداره سازمان امور مالیاتی تحویل دهند و اکنون با خود اظهاری الکترونیکی این کار تحت نظر سامانه متمرکز انجام میشود.

موارد معاف از پرداخت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم

معافیت های مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم تعیین می‌شود که این قانون دارای باب‌ها و مواد بسیاری است که بررسی همه آن‌ها از حوصله این مطلب خارج است اما ما کاربردی‌ترین های آن‌ها را در اختیارتان قرار می‌دهیم.

افراد غیر مشمول یعنی افرادی که معاف از پرداخت مالیات هستند شامل گروه های زیر است :

  • موسسات و شرکت های دولتی
  • مجلس شورای اسلامی و نهاد هایی که بودجه آن ها توسط دولت تأمین می‌شود .
  • شهرداری ها
  • بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی مثل کمیته امام خمینی

تفاوت نرخ صفر مالیاتی و معافیت‌ مالیاتی

همانطور که گفته شد نرخ صفر مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان غیر دولتی و خصوصی است.
به طور مثال وقتی یک بنگاه اقتصادی در دوره‌ای فعالیتی نداشته باشد همچنان موظف است اظهارنامه مالیاتی خود را در پایان سال مالی تمام و کمال به صورت سفید به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد، اینکه فعالیت اقتصادی نداشته به معنای صفر بودن نرخ مالیاتی نیست و اگر اظهارنامه خود را ارسال نکند مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.

البته توجه داشته باشید که بنگاه‌های خصوصی و غیر دولتی هم ملزم به ارسال اظهارنامه خود در موعد مقرر هستند اما پس از تسلیم آن، مالیات آن‌ها طبق تشخیص سازمان امور مالیاتی با نرخ صفر محاسبه و اعلام خواهد شد. اما معافیت مالیاتی به این معناست که برخی از مشاغل مشخص شده در قانون مالیات‌های مستقیم مثل تولیدکنندگان گندم هیچوقت مشمول پرداخت مالیات نیستند. نرخ صفر مالیاتی دارای محدودیت زمانی بوده و دائمی نیست.

مدت زمان اجرای نرخ صفر مالیاتی

این نرخ قابل اجرا برای مراکز و بنگاه‌های غیر دولتی مثل هتل‌ها، بیمارستان‌ها و … به مدت ۵ سال می‌باشد.
و پس از اتمام این مدت این بنگاه‌ها ملزم به پرداخت مالیات مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی هستند.

نرخ صفر مالیاتی در مناطق کم‌تر توسعه یافته

اگر بنگاه‌های گفته شده در شهرها و شهرستان‌های کم‌تر توسعه یافته آغاز به فعالیت کنند طبق قانون نرخ صفر مالیاتی می‌توانند به مدت ١٠ سال از این قانون استفاده کنند و مالیات پرداخت نکنند تا با گذشت زمان مشاغل ایجاد شده در این نواحی حفظ شده و برای آن‌ها پیشرفت حاصل شود. البته توجه داشته باشید که اگر بعد از گذشت ١٠ سال بنگاه اقتصادی همچنان سودده نباشد و مجموع سرمایه‌ آن‌ها دو برابر سرمایه ابتدایی نباشد مدت اجرای قانون نرخ صفر مالیاتی برای آن‌ها تمدید خواهد شد.

علاوه بر معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیاتی می‌توانید از تخفیف مالیاتی نیز استفاده کنید!

افراد حقیقی و حقوقی در هر جایگاهی که باشند همیشه تمایل دارند مالیات کمتری بپردازند.
نکته قابل توجه این است که راه‌های بسیاری وجود دارند که شما می‌توانید از طریق آن‌ها تخفیف مالیاتی بگیرید و میزان مالیات کم‌تری بپردازید. در صورت پرداخت به موقع مالیات می‌توانید از تخفیف مالیاتی برخوردار شوید و اگر به مدت سه سال پشت‌ سرهم در زمان مقرر و خواسته شده اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنید و مالیات مشخص شده را پرداخت کنید به میزان ۵ درصد از کل مالیات این سه سال تخفیف شامل مالیات قابل پرداخت خواهد شد.

روش دیگری که برای گرفتن تخفیف در هنگام پرداخت مالیات می‌توان از آن استفاده کرد ثبت و تسلیم دقیق اسناد هزینه‌ها می باشد.
اگر افراد اسناد و مدارک هزینه‌های خود را به صورت کامل و درست ارائه کنند مقدار هزینه‌های آنان از مقدار مالیات تعلق گرفته به هزینه‌ها کسر می‌شود و می‌تواند مقدار قابل توجهی تخفیف در مالیات‌ پرداختی ایجاد کند.

نرخ صفر مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی

شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری که در منطقه ویژه اقتصادی فعالیت کنند یا در چنین مناطقی وجود داشته باشند برای توسعه کسب و کار و تولید خود برای دوسال از نرخ صفر مالیاتی بهره‌مند می‌شوند تا انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت تولید و گسترش فعالیت شغلی آن‌ها در منطقه مربوطه باشد.
همچنین براساس بند «پ» این ماده، اگر بنگاه‌های اقتصادی در مناطق ویژه اقتصادی و کمتر توسعه یافته تاسیس شوند ممکن است مدت زمان استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای آنان ٣ سال بیشتر شود.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در حوزه معافیت و تخفیف مالیاتی می‌توانید محتوای معافیت مالیاتی و راه‌های تخفیف مالیاتی را مطالعه نمایید.

به پایان مقاله نرخ صفر مالیاتی رسیدیم، امیدواریم این مقاله مفید واقع شده باشد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain  طی سالها تلاش  ارايه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد،.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

مباحث مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.