مفاصا حساب بیمه : برای درخواست مفاصا حساب چه مدارکی لازم است؟

مفاصا حساب

مفاصا حساب بیمه : برای درخواست مفاصا حساب چه مدارکی لازم است؟

مفاصا در لغت به معنای تسویه کردن یا همان Checkout بوده و سندی است که پس از رسیدگی به حساب شخصی، یا مالیات مودیان برای تسویه حساب به آن‌ها داده می‌شود. بنابر تعریف گفته شده مفاصا حساب به معنای تسویه حساب کردن است که در تاریخ معینی پس از رسیدگی به حساب‌های مشخص شده به افراد داده می‌شود و پس از دریافت مفاصا حساب مبالغ گذشته دیگر مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند.
مفاصا حساب زمانی انجام می‌شود که نزدیک به پایان مهلت قرارداد موجود بین دو طرف باشد و زمان تسویه حساب نزدیک باشد. از نگاه حسابداری مفاصا حساب سند کاغذی است که در آن تمام جزئیات، ریز حساب‌های بدهکار و بستانکار و همچنین مراحل تسویه ذکر می‌شود.

پس از مطالعه این محتوا شما عزیزان با مفهوم مفاصا حساب در بیمه که تحت عنوان مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی شناخته می‌شود آشنا خواهید شد، نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها، چگونگی صدور مفاصا حساب‌ و همچنین دیگر موارد مهم این مبحث را نیز درک خواهید کرد، با ما همراه باشید.

مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی چیست؟

مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی به معنای تسویه حساب با سازمان بیمه تامین اجتماعی است و بر اساس ماده 37 و 38 قانون بیمه تامین اجتماعی انجام می‌شود و دارای الزام قانونی است. در فرآیند مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی، نامه تسویه ‌حساب که نامه‌ای شامل فاکتورهای مالی و گزارش‌های مشخصی است تهیه و ارائه می‌شود.
بعد از ارسال گواهی پایان کار باتوجه به ثبت صحیح اطلاعات و جزئیاتی مثل مدت زمان قرارداد و عمرانی یا غیر عمرانی بودن پروژه توسط مسئول پرونده انجام می‌شود.

نکته قابل توجه در این فرایند این است که اینکار بر اساس درصد مکانیکی کار، درصد دستی کار و حق بیمه بیکاری محاسبه می‌شود و در آخرین مرحله سازمان تأمین اجتماعی بعد از دریافت مابه‌التفاوت مفاصا حساب را به شما ارائه می‌کند، همچنین توجه به این نکته ضروری است که برای انجام موفقیت‌آمیز فرایند مفاصا حساب باید مجموع ناخالص کارکرد و مجموع مبالغ حق بیمه کسر شده‌ای که به حساب تأمین اجتماعی واریز شده‌اند، ثبت شوند و مورد محاسبه قرار بگیرند.

مواد قانونی 37 و 38 قانون تامین اجتماعی چه میگوید؟

همانطور که گفته شد برای دریافت مفاصا حساب الزام قانونی وجود دارد و طبق مواد 37 و 38 قانون بیمه تامین اجتماعی انجام می‌شود، در ادامه دو ماده مذکور طبق موارد قانونی ذکر شده در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آورده شده است.

ماده 37

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح، ‌حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده باید گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی ‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید.

دفاتر اسناد رسمی هم مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان، راجع به بدهی واگذارکننده‌ استعلام نمایند و در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابر اعلام سازمان، واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد، بدون ‌اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.

‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت، مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌ هر نوع فعالیت دیگر، مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند و در هر حال تجدید پروانه کسب ملزم به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بیمه می‌باشد.

‌تبصره_سازمان مکلف است حداکثریک ماه پس از تاریخ ثبت تقاضا، مفاصا حساب را صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده 38

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه (یعنی واگذار کردن انجام کاری به کسی پس از تعیین مزد و اجرت آن) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون ‌بپردازد.

‌پرداخت 5% بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به ‌درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید.

کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، اتاق اصناف، مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

چگونه برای دریافت مفاصا حساب بیمه درخواست دهیم؟

ثبت درخواست برای دریافت مفاصا حساب بیمه بسیار ساده است و اصلا نیاز به مهارت یا تخصص خاصی ندارد.

* در مرحله اول کارفرما باید نامه درخواست مفاصا حساب خود را به پیمانکار ارائه کند، در مرحله دوم طبق صورت وضعیت اعلام شده برای هزینه‌ها، کل مبلغ کارکرد مشخص می‌شود و در نامه‌ای که برای درخواست تسویه حساب ارائه شده، چگونگی تأمین مصالح هم مشخص خواهد شد.

برای اشخاص خصوصی باید آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی تهیه شود، البته تهیه این صورت وضعیت باید همراه با تغییرات صورت گرفته انجام شود. در مراحل پایانی مبلغی که محاسبه شده است از مبلغی که به صورت ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد کسر، سپس هزینه‌ی دریافت نامه مفاصا حساب به تأمین اجتماعی پرداخت‌ می‌شود و پس از دریافت مابه‌التفاوت می‌توانید رسید مفاصا حساب را دریافت کنید.

برای درخواست مفاصا حساب چه مدارکی لازم است؟

آگاهی و اطلاعات از مدارک لازم و تکمیل آنان، قبل از انجام هر کار اداری باعث سرعت بخشیدن به امور و انجام آن در اسرع وقت می‌شود، برای تهیه مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی شما نیاز به مدارک ذیل دارید.

 • نامه درخواست مفاصا حساب از طرف انتقال دهنده
 • تاریخ شروع و پایان قرارداد
 • اعلام مبلغ کل کارکرد طبق صورت وضعیت
 • اعلام نحوه تامین مصالح
 • ارائه صورت وضعیت قطعی
 • ارائه آگهی تأسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات
 • ردیف پیمان و کد کارگاهی
 • گواهی معرفی کارفرما
 • صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی
 • کپی کارت ملی و شناسنامه
 • ثبت ارزش افزوده
 • اساس‌نامه

حق بیمه قراردادها چگونه محاسبه می‌شود؟

قراردادها به سه دسته عمرانی، غیر عمرانی و موارد خاص غیر عمرانی قابل تقسیم هستند و هر کدام نرخ خاصی برای محاسبه حق بیمه خود دارند.

قراردادهای عمرانی

نرخ قراردادهای مشاوره‌ای 6/15 درصد است که 6/3 درصد آن سهم پیمانکار و الباقی آن سهم کارفرما است.
نرخ قراردادهای پیمانکاری 6/6 درصد است که 6/1 آن سهم پیمانکار و باقی‌مانده آن سهم کارفرما است.

قراردادهای غیر عمرانی

قراردادهایی که ارائه خدمات انجام می‌دهند و تهیه مصالح و قطعات مصرفی بر عهده پیمانکار و به صورت مکانیکی است 7 درصد به اضافه یک نهم بیمه بیماری یعنی 7/87 درصد می‌باشد. قراردادهای خدماتی و دستمزدی که غیرمکانیکی هستند و قطعات و مصالح مصرفی آن‌ها به عهده کارفرماست، نرخ محاسبه 15 درصد به اضافه یک نهم می‌باشد.

قراردادهای خاص غیر عمرانی

قراردادهایی مثل قراردادهای فضای سبز، گازرسانی، خرید و فروش، حسابرسی و…در دسته قراردادهای خاص غیر عمرانی قرار دارند که مفاصا حساب این قراردادها باتوجه به شرایط و انواع آن‌ها دارای حالت‌های مختلفی است و می‌توانید آن‌ها را از طریق مصوبه مورخ 70/01/14 مورد بررسی قرار دهید.

نتیجه‌گیری

در این محتوا با مفهوم مفاصا حساب، نحوه درخواست مفاصا حساب، مدارک لازم برای ثبت درخواست مفاصا حساب، مواد قانونی مربوط به آن و همچنین نحوه‌ی محاسبه‌ی حق بیمه در قراردادهای مختلف آشنا شدید، در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام می‌توانید از دیگر محتواهای مربوط به حوزه بیمه استفاده کنید، همچنین سوالات خود را در حوزه مفاصا حساب بیمه می‌توانید از طریق درج نظرات خود با ما در میان بگذارید.

به پایان مقاله مفاصا حساب رسیدیم، امیدواریم این مقاله مفید واقع شده باشد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain  طی سالها تلاش  ارايه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد،.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

جهت کسب اطلاعات بیشتراز حسابدار‌‌ی و نرم افزارهای حسابداری با ما همراه شوید.

مباحث مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.