روش های محاسبه مالیات اشخاص حقوقی

محاسبه مالیات

روش های محاسبه مالیات اشخاص حقوقی

محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به دو صورت زیر انجام می گیرد:

  • ازطریق دفاتر
  • از طریق علی الراس

از طریق دفاتر: زمانی که شخص حقوقی در زمان مشخص شده اقدام به ارائه اسناد و دفاتر مالیاتی از جمله اظهار نامه، ترازنامه، صورت سود و زیان و همچنین دفاتر روزنامه و… نماید، محاسبه مالیات به صورت مستقیم از طریق دفاتر انجام خواهد شد.
از طریق علی الراس: زمانی که شخص حقوقی در زمان مشخص شده اسناد و دفاتر مالیاتی را ارائه ندهد، رسیدگی مالیات از این طریق صورت می گیرد.

نمونه هایی از عدم رعایت آیین نامه و رد دفاتر:

  • تاخیر در پلمپ دفاتر
  • تاخیر ثبت و وقایع مالی
  • فاکتور های فروش بدون داشتن سریال چاپی
  • دفاتر برای تشخیص درآمد مالیات قابل رسیدگی نباشند.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالیات  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط


ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.