محاسبات سیستم حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری سپیدار

محاسبات سیستم حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری سپیدار

محاسبات سیستم حقوق و دستمزد از مهم ترین قسمت های نرم افزار است که در ادامه به توضیح در مورد آن می پردازیم.همچنین شما جهت دریافت دموی رایگان نرم افزار سپیدار به اینجا مراجعه بفرمایید.

1- محاسبات حقوق

 • در این قسمت از مقاله با نحوه محاسبات حقوق به ازاء هر ماه آشنا می شویم.
 • نکته مهم این است که باید حتما قبل از محاسبات حقوق، اطلاعات ماهانه را در سیستم ثبت کرده باشیم.
 • برای ثبت اطلاعات ماهانه ابتدا از منوی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات وارد گزینه اطلاعات ماهانه شده و اطلاعات مربوطه را وارد می کنیم.
 • حال برای انجام محاسبات حقوق؛ از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، گزینه محاسبات را انتخاب می کنیم و فرم مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد باز می شود.
محاسبات حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم
شکل1-محاسبه حقوق
 • در فیلد نوع، حقوق ماهیانه را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد ماه، ماه مورد نظر برای محاسبات حقوق وارد می کنیم و روی به روز رسانی لیست کلیک می کنیم.
 • با کلیک بر روی این گزینه، لیست تمام کارمندان که در این ماه دارای اعتبار هستند به ما نمایش داده می شود.
 • از قسمت بالای صفحه، روی گزینه محاسبه کلیک کرده و محاسبه حقوق برای تمامی پرسنل انجام می شود.

ثبت، مشاهده و طراحی سند حسابداری

 • برای ثبت سند حسابداری مربوط به حقوق کارمندان، پس از انجام محاسبات سیستم حقوق و دستمزد از بالای صفحه روی آیکون صدور سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در صفحه باز شده، تاریخ سند حسابداری را وارد و تایید می کنیم.
 • برای مشاهده سند ثبت شده، از آیکون های بالای صفحه روی آیکون نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • برای مشاهده فیش حقوقی هر کارمند، از آیکون های بالای صفحه روی آیکون پرینتر کلیک کرده و گزینه فیش حقوقی را انتخاب می کنیم.
 • در صورتی که نوع نمایش فیش حقوقی مورد پسند ما نباشد، می توانیم فیش مورد نظر خود را طراحی کنیم.
 • برای این کار از آیکون های بالای صفحه، روی آیکون طراحی فیش کلیک می کنیم.
 • سپس از بالای صفحه جدید باز شده، روی دومین آیکون(طراحی) کلیک می کنیم و تغییرات مورد نظر خود را وارد و تایید می کنیم.
 • در صورتی که بخواهیم به هر دلیلی محاسبات حقوق یک کارمند را حذف کنیم، باید 2 مرحله زیر طی شود:
 • اول- در صورت ثبت سند حسابداری باید آن را حذف کنیم.
 • از آیکون های بالای صفحه، روی آیکون مربوط به حذف سند حسابداری کلیک و تایید می کنیم.
 • دوم- برای حذف محاسبات مربوط به حقوق، کارمند مورد نظر را از همین صفحه انتخاب می کنیم.
 • از آیکون های بالای صفحه، آیکون مربوط به برگشت از محاسبه را انتخاب و تایید می کنیم.

2- محاسبه عیدی

 • در ادامه مقاله ی محاسبات سیستم حقوق و دستمزد ، با نحوه محاسبات عیدی آشنا می شویم.
 • برای این منظور از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، گزینه محاسبات را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد نوع، پرداخت عیدی را انتخاب می کنیم.
 • همانطور که مطلع هستید برای محاسبه عیدی کارمندان، ابتدا باید محاسبات مربوط به حقوق را انجام دهیم.
 • در فیلد ماه، ماه مورد نظر برای عیدی را مشخص می کنیم و روی به روز رسانی لیست کلیک می کنیم.
 • با کلیک بر روی این گزینه، لیست تمام کارمندان که در این ماه دارای اعتبار هستند به ما نمایش داده می شود.
 • از قسمت بالای صفحه، روی گزینه محاسبه کلیک می کنیم و صفحه ویرایش اطلاعات باز می شود.

همانطور که در این صفحه مشاهده می کنیم، سه روش برای محاسبات کارکرد عیدی وجود دارد:

 1. براساس فرمول تا ماه جاری: برای شرکت هایی که می خواهند عیدی را در ماهی بجز اسفند ماه پرداخت کنند.
 2. بر اساس فرمول تا پایان سال: در این حالت روز های عیدی از ابتدای قرار داد تا پایان سال مالی محاسبه می شود.
 3. تعداد روزهای معین: در این حالت می توانی به صورت دستی تعداد روز های عیدی را مشخص کنیم.

پس از مشخص کردن نوع محاسبه عیدی، بر روی ادامه کلیک می کنیم و سیستم محاسبات عیدی را انجام می دهد.

ثبت، مشاهده، حذف سند حسابداری

 • برای ثبت سند حسابداری عیدی کارمندان، پس از انتخاب کارمند مورد نظر از بالای صفحه روی آیکون صدور سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در صفحه باز شده، تاریخ سند حسابداری را وارد و تایید می کنیم.
 • برای مشاهده سند ثبت شده، از آیکون های بالای صفحه روی آیکون نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • برای مشاهده فیش عیدی هر کارمند، از آیکون های بالای صفحه روی آیکون پرینتر کلیک کرده و گزینه فیش عیدی را انتخاب می کنیم.
 • صفحه پیام باز می شود؛ در صورتی که بخواهیم در پایان فیش عیدی پیامی برای کارمند نوشته شود در این قسمت وارد و تایید می کنیم.

در صورتی که بخواهیم به هر دلیلی محاسبات عیدی یک کارمند را برگشت بزنیم، باید 2 مرحله زیر طی شود:

 1. در صورت ثبت سند حسابداری باید آن را حذف کنیم. برای این کارابتدا کارمند را انتخاب کرده و از آیکون های بالای صفحه، روی آیکون مربوط به حذف سند حسابداری کلیک و تایید می کنیم.
 2. برای حذف محاسبات مربوط به عیدی، ابتدا کارمند مورد نظر را از همین صفحه انتخاب می کنیم.

سپس از آیکون های بالای صفحه، آیکون مربوط به برگشت از محاسبه را انتخاب و تایید می کنیم.

3- محاسبات ذخیره مرخصی

 • در این قسمت از مقاله با نحوه محاسبات ذخیره مرخصی در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این منظور از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، گزینه محاسبات را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد نوع، ذخیره مرخصی را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد ماه، ماه مورد نظر برای ذخیره مرخصی را انتخاب کرده و بروز رسانی لیست را انتخاب می کنیم.
 • با کلیک بر روی این گزینه، لیست تمام کارمندان که در این ماه دارای اعتبار هستند به ما نمایش داده می شود.
 • این نکته را توجه داشته باشیم که قبل از محاسبه ذخیره مرخصی، ابتدا باید محاسبات مربوط به حقوق ماهیانه را انجام بدهیم.
 • ابتدا کارمند مورد نظر خورد را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت بالای صفحه، روی گزینه محاسبه کلیک کرده و محاسبه ذخیره مرخصی برای تمامی پرسنل انجام می شود.
 • در صفحه ویرایش اطلاعات، می توانیم دو روش برای محاسبات تعداد روز های ذخیره مرخصی در نظر بگیریم:
 • الف -روش حداکثر مقدار ذخیره مرخصی: تعداد روز های مرخصی را در فیلد مربوطه وارد می کنیم.
 • در این حالت سیستم برای تمامی کارمندان در هر شرایطی همین تعداد ذخیره مرخصی را در نظر می گیرد.
 • ب- روش حداکثر مقدار مرخصی بدون ذخیره: تعداد روز های مرخصی را در فیلد مربوطه وارد می کنیم.
 • در این حالت سیستم مانده مرخصی هر کارمند را از عدد وارد شده کم کرده و به عنوان ذخیره مرخصی در نظر می گیرد.
 • پس از مشخص کردن نحوه محاسبه ذخیره مرخصی، بر روی ادامه کلیک می کنیم و سیستم محاسبات را انجام می دهد.
 • به دلیل اینکه ذخیره مرخصی برای مجموعه هزینه محسوب می شود، امکان تهیه فیش ذخیره مرخصی وجود ندارد.

ثبت، مشاهده، حذف سند حسابداری

 • برای ثبت سند حسابداری ذخیره مرخصی، پس از انتخاب کارمند مورد نظر از بالای صفحه روی آیکون صدور سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در صفحه باز شده، تاریخ سند حسابداری را وارد و تایید می کنیم.
 • برای مشاهده سند ثبت شده، ابتدا کارمند مورد نظر را انتخاب می کنیم.
 • سپس از آیکون های بالای صفحه روی آیکون نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در صورتی که بخواهیم به هر دلیلی محاسبات ذخیره مرخصی را حذف کنیم، باید 2 مرحله زیر طی شود:
 • اول- در صورت ثبت سند حسابداری ذخیره مرخصی، باید آن را حذف کنیم.
 • از آیکون های بالای صفحه، روی آیکون مربوط به حذف سند حسابداری کلیک و تایید می کنیم.
 • دوم- برای حذف محاسبات مربوط به ذخیره مرخصی، کارمند مورد نظر را از همین صفحه انتخاب می کنیم.
 • سپس از آیکون های بالای صفحه، آیکون مربوط به برگشت از محاسبه را انتخاب و تایید می کنیم.

4- محاسبه ذخیره سنوات در محاسبات سیستم حقوق و دستمزد

 • در این قسمت از مقاله با نحوه محاسبات ذخیره سنوات در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، گزینه محاسبات را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد نوع، ذخیره سنوات را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد ماه، ماه مورد نظر برای ذخیره سنوات را انتخاب کرده و بروز رسانی لیست را انتخاب می کنیم.
 • با کلیک بر روی این گزینه، لیست تمام کارمندان که در این ماه دارای اعتبار هستند به ما نمایش داده می شود.
 • این نکته را توجه داشته باشیم که قبل از محاسبه ذخیره سنوات، ابتدا باید محاسبات مربوط به حقوق ماهیانه را انجام بدهیم.
 • در این مرحله از کار، کارمندان مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت بالای صفحه، روی گزینه محاسبه کلیک کرده و محاسبه ذخیره مرخصی برای تمامی پرسنل انجام می شود.
 • صفحه ویرایش اطلاعات باز می شود و لیست کارمندان قابل مشاهده است.
 • در این صفحه با کلیک بر روی ادامه، محاسبات مربوط به ذخیره سنوات کارمندان انجام می شود.
 • برای ثبت سند حسابداری ذخیره سنوات، پس از انتخاب کارمند مورد نظر از بالای صفحه روی آیکون صدور سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در صفحه باز شده، تاریخ سند حسابداری را وارد و تایید می کنیم.
 • برای مشاهده سند ثبت شده، ابتدا کارمند مورد نظر را انتخاب می کنیم.
 • سپس از آیکون های بالای صفحه روی آیکون نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
سند حسابداری ذخیره سنوات در محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد
شکل2-سند حسابداری ذخیره سنوات
 • برای حذف محاسبات مربوط به ذخیره سنوات، همانند روش حذف ذخیره مرخصی اقدام می کنیم.

5- محاسبات بازخرید مرخصی

 • در این قسمت از مقاله با نحوه محاسبات باز خرید مرخصی در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، گزینه محاسبات را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد نوع، باز خرید مرخصی را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد ماه، ماه مورد نظر برای محاسبات باز خرید مرخصی را انتخاب کرده و بروز رسانی لیست را انتخاب می کنیم.
 • با کلیک بر روی این گزینه، لیست تمام کارمندان که در این ماه دارای اعتبار هستند به ما نمایش داده می شود.
 • در گام بعدی، کارمندانی که می خواهیم محاسبات را برای آن ها انجام دهیم انتخاب می کنیم.
 • سپس از آیکون های بالای صفحه، روی آیکون محاسبات کلیک می کنیم.

روش های محاسبه بازخرید مرخصی

در صفحه ویرایش اطلاعات، می توانیم دو روش برای محاسبات تعداد روز های باز خرید مرخصی در نظر بگیریم:

 • 1- روش حداکثر مقدار باز خرید مرخصی: تعداد روز های مرخصی را در فیلد مربوطه وارد می کنیم.
 • در این حالت سیستم برای تمامی کارمندان در هر شرایطی همین تعداد باز خرید مرخصی را در نظر می گیرد.
 • بقیه روز ها را به سال بعد به عنوان مانده مرخصی انتقال می دهد.
 • 2- روش حداکثر مقدار مانده پس از باز خرید: تعداد روز های مرخصی را در فیلد مربوطه وارد می کنیم.
 • در این حالت سیستم به تعداد روز های وارد شده مرخصی به سال بعد منتقل می کند و مابقی را به عنوان باز خرید مرخصی برای پرسنل در نظر می گیرد.
 • پس از مشخص کردن نحوه محاسبه باز خرید مرخصی، بر روی ادامه کلیک می کنیم و سیستم محاسبات را انجام می دهد.
 • برای مشاهده فیش باز خرید مرخصی، از آیکون های بالای صفحه روی آیکون پرینتر کلیک کرده و گزینه فیش باز خرید مرخصی را انتخاب می کنیم.
 • صفحه پیام باز می شود؛ در صورتی که بخواهیم در پایان فیش باز خرید مرخصی پیامی برای کارمند نوشته شود، در این قسمت وارد و تایید می کنیم.
 • برای صدور و مشاهده سند حسابداری همانند محاسبات حقوق، از آیکون های بالای صفحه استفاده می کنیم.
 • توجه شود که به ازاء هر ماه تنها می توان یک سند حسابداری مربوط به باز خرید مرخصی در سیستم ثبت کرد.
ویرایش اطلاعات باز خرید مرخص در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
شکل3-ویرایش اطلاعات بازخرید مرخصی
 • همچنین برای انجام محاسبات باز خرید مرخصی باید حتما محاسبات حقوق را انجام داده باشیم.

6- محاسبه باز خرید سنوات در محاسبات سیستم حقوق و دستمزد

 • در این قسمت با نحوه محاسبات باز خرید سنوات در نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، گزینه محاسبات را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد نوع، باز خرید سنوات را انتخاب می کنیم.
 • در قسمت ماه نیز، ماه مورد نظر را انتخاب می کنیم.
 • قبل از محاسبات باز خرید سنوات، ابتدا محاسبات حقوق را باید در سیستم وارد کنیم.
 • با انتخاب بروز رسانی لیست، لیست تمامی پرسنل معتبر در ماه نمایش داده می شود.
 • با انتخاب کارمند مورد نظر، از بالای صفحه روی آیکون محاسبه کلیک کرده و صفحه ویرایش اطلاعات نمایش داده می شود.
 • در این صفحه با انتخاب گزینه ادامه، محاسبات باز خرید سنوات برای هر کارمند انجام می شود.
 • برای مشاهده فیش باز خرید سنوات، همانند فیش باز خرید مرخصی عمل می کنیم.
 • همچنین برای صدور و مشاهده سند حسابداری نیز همانند باز خرید مرخصی عمل می کنیم.
 • برای برگشت زدن محاسبات نیز همانند سایر موارد این بخش عمل می کنیم.

در این مقاله به ارائه توضیحاتی در مورد محاسبات سیستم حقوق و دستمزد پرداختیم. برای مشاهده سایر آموزش ها به این لینک مراجعه کنید.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.