مالیات بر حقوق 99

مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق 99


مالیات بر حقوق سال 99 به چه صورت محاسبه می گردد؟
همانطور که پیش تر اعلام شد و طبق طرح جدیدمالیاتی، مالیات با توجه به درآمد خانوارها محاسبه و دریافت خواهد شد.

در آمدهای ماهانه تا سقف 3 میلیون ریال مالیات نمی پردازند.
اگر درآمد ماهانه شما نیز تا سقف سه میلیون ریال باشد معاف از مالیات هستید.
طبق نرخ مالیات بر حقوق سال 99، اگر درآمد کارمندان چه دولتی و چه غیر دولتی اعم از حقوق، مزایا و کارانه دریافتی تا سقف 03 میلیون ریال(ماهانه) باشد، معاف از مالیات محسوب می شوند.

اگر حقوق و مزایای دریافتی 1/5برابر مازاد مبلغ اعلام شده باشد مشمول پرداخت 10 درصدی مالیات می شوند.

اگر مازاد درآمد 1/5 تا 2/5 برابر مبلغ اعلام شده باشد، مشمول پرداخت 15 درصدی مالیات خواهند بود.

و اگر مازاد درآمد 2/5 تا 4 برابر مبلغ اعلام شده باشد، این افراد مودی پرداخت 20 درصدی مالیات می باشند.

و در آخر مازاد درآمد 4 برابر نیز مشمول مالیات 25 درصدی خواهند شد.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالیات با ما همراه شوید.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.