مالیات برخانوار ، طرح جدید مالیاتی

مالیات بر خانوار

مالیات برخانوار ، طرح جدید مالیاتی

درطرح مالیات برخانوار تلاش شده‌است با در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، مالیات با توجه به درآمد خانوا‌رها وضع شود.

به دنبال طرح مالیات برخانوار ، سهم مالیات از منابع بودجه عمومی افزایش می یابد.

دیگر درآمد بنگاه، مبنای اصلی برای محاسبات مالیاتی نخواهد بود و به جای آن، درآمد خانوا‌رها در نظر گرفته می‌شود.

البته ناگفته نماند محاسبات مالیات بر خانوار با در نظر گرفتن یک سطح مشخصی انجام می شود، به این صورت که تا یک سطحی از درآمد، خانوارها از پرداخت مالیان معاف می شوند و درآمدهای پایین تر از آن سطح، نه تنها مالیات نمی دهند بلکه مشمول دریافت یارانه نیز هستند و در نهایت درآمدهای بالا تر از آن سطح باید مالیات پرداخت کنند.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالیات با ما همراه شوید.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.