قراردادهای پیمانکاری درنرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

قراردادهای پیمانکاری درنرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

در مقاله ی قراردادهای پیمانکاری درنرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم با تعریف پروژه و انواع قرارداد پیمانکاری اشنا می شویم.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- پروژه

 تعریف پروژه جدید در قراردادهای پیمانکاری نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
شکل1- تعریف پروژه جدید
 • در این قسمت از مقاله ی قراردادهای پیمانکاری درنرم افزار حسابداری سپیدار با ثبت پروژه جدید آشنا می شویم.
 • برای دسته بندی قرارداد هایی که در نرم افزار حسابداری سپیدار تعریف می کنیم، می توانیم از پروزه ها استفاده کنیم.
 • مثلا یک پروژه را تعریف کنیم و چندین پروزه را به آن نسبت دهیم.
 • برای تعریف پروژه در نرم افزار حسابداری سپیدار ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم پیمانکاری می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات پروژه جدید را انتخاب می کنیم.
 • در فرم تعریف پروژه فقط کافی است عنوان پروژه را وارد کنیم و فرم را ذخیره کنیم.
 • برای مشاهده پروژه های تعریف شده در نرم افزار ابتدا وارد سیستم پیمانکاری می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، پروژه ها را انتخاب می کنیم.
 • از این قسمت می توانیم با کلیک راست روی هر پروژه آن را ویرایش یا حذف کنیم.

2- قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری درنرم افزار حسابداری سپیدار به دو صورت می تواند بسته شود:

حال اول: پیمانکاری

شکل2-
 • در این قرارداد ها ما به عنوان پیمانکار کاری را برای کارفرما انجام می دهیم.
 • در این قسمت از مقاله ی قراردادهای پیمانکاری درنرم افزار حسابداری سپیدار با اطلاعات مربوط به پیمانکار جدید آشنا می شویم.
 • برای ثبت قرارداد های پیمانکاری از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم پیمانکاری می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات قرارداد جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به قرارداد باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • ابتدا تیک قرارداد “پیمانکاری” را فعال می کنیم.
 • ابتدا شماره و تاریخ انعقاد قرارداد را وارد می کنیم.
 • در فیلد موضوع قرارداد، موضوع قرارداد را وارد می کنیم.
 • در فیلد تاریخ شروع و خاتمه، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد را وارد می کنیم.
 • در فیلد طرف قرارداد، کارفرما را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد مبلغ قرارداد و برآورد هزینه، مبالغ مربوطه را وارد می کنیم.
 • در فیلد پروژه، پروژه ای که این قرارداد به آن ارتباط دارد انتخاب می کنیم.
 • در فیلد نوع قرارداد، نوع قرارداد را از بین قرارداد های تعریف شده انتخاب می کنیم.
 • با کلیک راست و انتخاب گزینه “جدید” از همین قسمت می تواتیم نوع قرارداد جدید تعریف کنیم.
 • در صورتی که این قراداد مربوط به مناقصه ای باشد که قبلا در آن شرکت کرده ایم، در فیلد مناقصه آن را انتخاب می کنیم. با این کار هزینه های شرکت در مناقصه به هزینه های قرارداد اضافه می شود اما سند های حسابداری را باید به صورت دستی تغییر بدهیم.
 • اطلاعات سایر فیلد ها را در صورت نیاز تکمیل می کنیم.

ب- تب مفاد قرارداد

 • اگر قراداد دارای مفاد است با کلیک روی علامت + زرد رنگ می توانیم به صورت دستی اطلاعات را وارد کنیم.
 • همچنین برای فراخوانی اطلاعات از فهرست به روز گزینه “سطر جدید از فهرست بها” کلیک می کنیم و اقلام مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در ستون تعداد، باید تعداد هر یک از اقلام را مشخص کنیم تا مبلغ قرارداد برآورد شود.(این مبلغ را در فیلد مبلغ قرارداد وارد می کنیم.)

ج- تب ضرایب قرارداد

 • ضرایب قانونی مورد توافق بین کارفرما و پیمانکار را در این قسمت وارد می کنیم.
 • ضرایب قراداد را با کلیک روی علامت + زرد رنگ انتخاب و تایید می کنیم.

 د- تب تضامین قرارداد

 • اگر ضمانت نامه هایی که بابت تضمین این قرارداد پرداخت کرده ایم را قبلا ثبت کرده باشیم؛ با کلیک بر روی گزینه “سطر جدید” از پایین صفحه، آنها را انتخاب می کنیم.
 • در غیر این صورت ابتدا باید به فرم ضمانت نامه رفته و تضمین قرارداد را ثبت کنیم و سپس اطلاعات مربوطه را در این تب وارد کنیم.

ه- تب اطلاعات دریافت

 • این تب برای ثبت پیش دریافت از کارفرما است.
 • برای ثبت پیش دریافت با استفاده از علامت + زرد رنگ سطر جدید ایجام می کنیم.
 • در ستون مبلغ، مبلغی که از کارفرما دریافت کرده ایم را وارد می کنیم.
 • در ستون تاریخ، تاریخ دریافت پیش پرداخت را وارد می کنیم.
 • نهایتا بعد از ذخیره اطلاعات، با کلیک بر روی گزینه “صدور و نمایش رسید دریافت” رسید دریافت مربوطه را ثبت می کنیم.

و- تب مصالح

 • برخی از قراردادها دارای مصالح هستند و کارفرما آن ها را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.
 • برای ثبت مصالح، با کلیک بر روی علامت + زرد رنگ سطر جدید اضافه کرده و سپس اطلاعات مربوط به کالا ها و مصالح دریافتی را در ستون ها وارد می کنیم.
 • نهایتا بعد از ذخیره اطلاعات، با کلیک بر روی گزینه “صدور و نمایش رسید انبار” رسید انبار مربوطه را ثبت می کنیم.

ز- تب کارگاه

 • در صورتی که برای قرارداد مربوطه کارگاهی تجهیز کرده باشیم، اطلاعات مربوطه را در این تب وارد می کنیم.

ح- تب تامین اجتماعی

 • اطلاعات مربوط به شعب تامین اجتماعی، ردیف پیمان های مربوطه و… را می توان در این تب وارد کرد.

ط- تاریخچه قرارداد

 • در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد تغییراتی روی ان اعمال شود در این قسمت قابل مشاهده است.
 • مثلا افزودن الحاقیه یا متمم به قرارداد.

ی- توافقات قراداد

 • در صورتی که توافق خاصی در تاریخ خاصی با کارفرما داشتیم در این قسمت وارد می کنیم.
 • مثلا ارسال صورت وضعیت در زمان های خاص برای کارفرما.
 • برای مشاهده قرارداد های تعریف شده در نرم افزار ابتدا وارد سیستم پیمانکاری می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، قرارداد ها را انتخاب می کنیم.
 • از این قسمت می توانیم با کلیک راست روی هر قرارداد آن را ویرایش یا حذف کنیم.

حالت دوم: پیمانکار جز(کارفرما)

 • در این قرارداد ما به عنوان کارفرما کاری را به پیمانکار جز می سپاریم.
 • در این قسمت از مقاله ی قراردادهای پیمانکاری درنرم افزار حسابداری سپیدار با اطلاعات مربوط به پیمانکار جزء جدید آشنا می شویم.
 • برای ثبت قرارداد های پیمانکار جز از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم پیمانکاری می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات قرارداد جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به قرارداد باز می شود.
 • ابتدا تیک قرارداد “پیمانکار جزء” را فعال می کنیم.

الف- اطلاعات کلی

 • ابتدا شماره و تاریخ انعقاد قرارداد را وارد می کنیم.
 • در فیلد موضوع قرارداد، موضوع قرارداد را وارد می کنیم.
 • در فیلد تاریخ شروع و خاتمه، تاریخ شروع و خاتمه قرارداد را وارد می کنیم.
 • در فیلد طرف قرارداد، پیمانکار جزءرا از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد مبلغ قرارداد و برآورد هزینه، مبالغ مربوطه را وارد می کنیم.
 • در فیلد پروژه، پروژه ای که این قرارداد به آن ارتباط دارد انتخاب می کنیم.
 • در فیلد نوع قرارداد، نوع قرارداد را از بین قرارداد های تعریف شده انتخاب می کنیم.
 • با کلیک راست و انتخاب گزینه “جدید” از همین قسمت می تواتیم نوع قرارداد جدید تعریف کنیم.
 • اطلاعات سایر فیلد ها را در صورت نیاز تکمیل می کنیم.

ب- تب مفاد قرارداد

 • اگر قراداد دارای مفاد است با کلیک روی علامت + زرد رنگ می توانیم به صورت دستی اطلاعات را وارد کنیم.
 • همچنین برای فراخوانی اطلاعات از فهرست به روز گزینه “سطر جدید از فهرست بها” کلیک می کنیم و اقلام مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در ستون تعداد، باید تعداد هر یک از اقلام را مشخص کنیم تا مبلغ قرارداد برآورد شود.(این مبلغ را در فیلد مبلغ قرارداد وارد می کنیم.)

ج- تب ضرایب قرارداد

 • ضرایب قانونی مورد توافق بین کارفرما و پیمانکار را در این قسمت وارد می کنیم.
 • ضرایب قراداد را با کلیک روی علامت + زرد رنگ انتخاب و تایید می کنیم.

 د- تب تضامین قرارداد

 • اگر ضمانت نامه هایی که بابت تضمین این قرارداد دریافت کرده ایم را قبلا ثبت کرده باشیم؛ با کلیک بر روی گزینه “سطر جدید” از پایین صفحه، آنها را انتخاب می کنیم.
 • در غیر این صورت ابتدا باید به فرم ضمانت نامه رفته و تضمین قرارداد را ثبت کنیم و سپس اطلاعات مربوطه را در این تب وارد کنیم.

ه- تب اطلاعات دریافت

 • این تب برای ثبت پیش دریافت از کارفرما است.
 • برای ثبت پیش دریافت با استفاده از علامت + زرد رنگ سطر جدید ایجام می کنیم.
 • در ستون مبلغ، مبلغی که از کارفرما دریافت کرده ایم را وارد می کنیم.
 • در ستون تاریخ، تاریخ دریافت پیش پرداخت را وارد می کنیم.
 • نهایتا بعد از ذخیره اطلاعات، با کلیک بر روی گزینه “صدور و نمایش رسید دریافت” رسید دریافت مربوطه را ثبت می کنیم.

و- تب مصالح

 • برخی از قراردادها دارای مصالح هستند و کارفرما آن ها را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.
 • برای ثبت مصالح، با کلیک بر روی علامت + زرد رنگ سطر جدید اضافه کرده و سپس اطلاعات مربوط به کالا ها و مصالح دریافتی را در ستون ها وارد می کنیم.
 • نهایتا بعد از ذخیره اطلاعات، با کلیک بر روی گزینه “صدور و نمایش رسید انبار” رسید انبار مربوطه را ثبت می کنیم.

ز- تب کارگاه

 • در صورتی که برای قرارداد مربوطه کارگاهی تجهیز کرده باشیم، اطلاعات مربوطه را در این تب وارد می کنیم.

ح- تب تامین اجتماعی

 • اطلاعات مربوط به شعب تامین اجتماعی، ردیف پیمان های مربوطه و… را می توان در این تب وارد کرد.

ط- تاریخچه قرارداد

 • در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد تغییراتی روی ان اعمال شود در این قسمت قابل مشاهده است.
 • مثلا افزودن الحاقیه یا متمم به قرارداد.

ی- توافقات قراداد

 • در صورتی که توافق خاصی در تاریخ خاصی با کارفرما داشتیم در این قسمت وارد می کنیم.
 • مثلا ارسال صورت وضعیت در زمان های خاص برای کارفرما.
 • برای مشاهده قرارداد های تعریف شده در نرم افزار ابتدا وارد سیستم پیمانکاری می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، قرارداد ها را انتخاب می کنیم.
 • از این قسمت می توانیم با کلیک راست روی هر قرارداد آن را ویرایش یا حذف کنیم.

One thought on “قراردادهای پیمانکاری درنرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم

נערות ליווי בתל אביב

ارسال پاسخ

Right here is the perfect web site for anyone who hopes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been discussed for decades. Excellent stuff, just great!

فروردین 28, 1401 در 6:32 ب.ظ

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.