جزئیات عیدی و پاداش سال ٩٩

عیدی و پاداش

جزئیات عیدی و پاداش سال ٩٩

طبق قوانین مقرر، شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول قانون کار ملزم هستند حداقل دوماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به پرسنل و کارگران خود بدهند.
برخلاف عیدی و پاداشی که در آخر سال به کارگران و کارمندان تعلق می‌گیرد که به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، مبلغ آن مشخص و برای تمام افراد به‌طور یکسان اعمال می‌شود، مبنای تعیین و پرداخت عیدی و پاداش به کارگران مشمول قانون‌ کار براساس ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب سال ١٣٧٠ می‌باشد.

باتوجه به مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ١٣٩٩ با افزایش ٢۶ درصدی به یک میلیون و ٩١١ هزار تومان رسید که به توجه به ماده واحده قانون کار، حداقل عیدی کارگران ٣ میلیون و ٨٢٠ هزارتومان و حداکثر عیدی ۵ میلیون و ٧٣٠ هزارتومان خواهد بود.
بنابراین طبق موارد گفته شده عیدی پرداختی به کارگران در پایان سال نباید کمتر از ٣ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان باشد.

طبق قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف هستند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶٠ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و این مبلغ پرداختی به هر یک از کارگران نیز نباید از ٩٠ روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند.

برای اطلاع از به روزترین اخبار مالی و اقتصادی  با ما همراه شوید.

آخرین مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.