عملیات مرتبط با چک در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

عملیات مرتبط با چک در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

در مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با استرداد چک دریافتی، تعویض چک، نقد کردن چک، واگذاری چک به بانک و سایر نکات مرتبط با چک آشنا می شویم.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- واگذار به بانک

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه ثبت واگذار به بانک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، عملیات بانکی چک دریافتنی را انتخاب می کنیم.
 • فرم عملیات بانکی چک دریافتنی برای ما باز می شود.
عملیات بانکی چک دریافتنی در عملیات مرتبط با چک سپیدار
شکل1- عملیات بانکی چک دریافتنی

الف- اطلاعات کلی

 • نوع را “واگذار به بانک” انتخاب می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ عملیات واگذاری را ثبت می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد شماره واگذاری، شماره ای که برای واگذار به بانک در عملیت بانک داشته ایم را ثبت می کنیم.(اختیاری)
 • در فیلد حساب بانکی، حساب بانکی که می خواهیم چک ها به آن حساب واگذار شوند را انتخاب می کنیم.
 • فیلد صندوق غیر فعال است؛ زیرا در این عملیات به صندوق نیازی نداریم.

ب- تب چک

 • از وسط صفحه روی تب چک کلیک می کنیم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، همه ی چک هایی را که می خواهیم به بانک واگذار شود، انتخاب و تایید می کنیم.
 • همه چک ها با مبلغ و تاریخ و حساب بانکی به ما نمایش داده می شود.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

نکته: چک هایی را می توانیم به بانک واگذار کنیم که وضعیت آنها یا نزد صندوق باشد یا در وضعیت واخواست باشد.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

نکته: می توانیم از آیکون های بالای صفحه فرم کلر بانکی را طراحی و پرینت کرده و به بانک ارائه دهیم.

2- وصول / واخواست

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه ثبت وصول و واخواست در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، عملیات بانکی چک دریافتنی را انتخاب می کنیم.
 • فرم عملیات بانکی چک دریافتنی برای ما باز می شود.

الف- ورود اطلاعات

 • نوع را “وصول و واخواست” انتخاب می کنیم.
 • توجه: برای انجام عملیات وصول یا واخواست بر روی یک چک باید قبل از آن عملیات واگذار به بانک روی آن انجام شده باشد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ عملیات وصول / واخواست را ثبت می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • فیلد های شماره واگذاری، حساب بانکی و صندوق غیر فعال است؛ زیرا در این عملیات نیازی به آن ها نداریم.

ب- تب چک

 • از وسط صفحه روی تب چک کلیک می کنیم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، همه ی چک هایی را که قبلا به بانک واگذار شده است را مشاهده می کنیم.
 • چک های مرود نظر خود را برای وصول / واخواست انتخاب می کنیم.
 • در ستون وضعیت، وضعیت چک را (وصول یا واخواست) مشخص می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
 • نکته: می توانیم از آیکون های بالای صفحه فرم کلر بانکی را طراحی و پرینت کرده و به بانک ارائه دهیم.

3- نقد کردن چک

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه ثبت نقد کردن چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، عملیات بانکی چک دریافتنی را انتخاب می کنیم.
 • فرم عملیات بانکی چک دریافتنی برای ما باز می شود.

الف- ورود اطلاعات

 • نوع را “نقد کردن” انتخاب می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ نقد کردن چک را ثبت می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • فیلد های شماره واگذاری، حساب بانکی غیر فعال است؛ زیرا در این عملیات نیازی به آن ها نداریم.
 • در فیلد صندوق، گاو صندوقی که در نهایت وجه نقد چک در آن قرار می گیرد را انتخاب و تایید می کنیم.

ب- تب چک

 • از وسط صفحه روی تب چک کلیک می کنیم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، همه ی چک هایی را که در حالت رسید دریافت هستند را مشاهده می کنیم.
 • چک های مرود نظر خود را برای نقد کردن انتخاب می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

4- استرداد چک دریافتنی

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه استرداد چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، استرداد چک جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم استرداد چک برای ما باز می شود.
استرداد چک در عملیات مرتبط با چک سپیدار همکاران سیستم
شکل2- استرداد چک

الف- ورود اطلاعات

 • ابتدا نوع استرداد چک را مشخص می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ استرداد چک را مشخص می کنیم.
 • در فیلد طرف مقابل، از فهرست مربوطه طرف مقابل را انتخاب می کنیم.
 • در قیلد ارز، ارز مربوط به چک(که اکثرا ریال است) را انتخاب می کنیم.

ب- تب چک

 • از وسط صفحه روی تب چک کلیک می کنیم.
 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، همه ی چک هایی را که مرتبط با طرف مقابل انتخاب شده هستند، مشاهده می کنیم.
 • چک مرود نظر خود را برای استرداد انتخاب و تایید می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

ج- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
 • سند حسابداری استرداد چک، دقیقا معکوس سند دریافت چک است.

نکته: برای دریافت چک جدید به جای چکی که استرداد شده است، از بالای فرم روی آیکون “ثبت اعلامیه/رسید تعویض چک” کلیک می کنیم.

در فرم رسید دریافت/پرداخت جدید، اطلاعات چک جایگزین را وارد می کنیم.

برای حذف این رسید دریافت حتما باید از بالای فرم روی آیکون ” حذف اعلامیه/رسید تعویض چک” کلیک کنیم.

5- تعویض چک

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه تعویض چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • عملیات تعویض چک بعد از عملیات استرداد چک انجام می شود؛ در واقع چک قبلی را با چک،پول نقد،حواله یا کارت خوان جایگزین می کنیم.

الف- عملیات استرداد و تعویض چک

 • برای انجام عملیات تعویض چک ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، استرداد چک را انتخاب می کنیم.
 • در این قسمت فهرست استرداد هایی که از قبل انجام شده است را مشاهده می کنیم.
 • چک مورد نظر را که می خواهیم برای آن تعویض چک انجام دهیم را انتخاب می کنیم.
 • وارد فرم استرداد چک می شویم.
 • از آیکون های بالای صفحه روی گزینه”ثبت اعلامیه/رسید تعویض چک” کلیک می کنیم.
 • در فرم رسید دریافت/پرداخت جدید، اطلاعات چک جایگزین را مطابق روند زیر وارد می کنیم.
 • در فیلد نوع، سایر دریافت ها را انتخاب می کنیم.
 • فیلد طرف مقابل، غیر فعال است.
  زیرا تعویض چک با همان طرفی است که چک ایشان استرداد شده است.
 • سایر اطلاعات فیلد ها را مطابق آنچه در قسمت رسید دریافت/رسید پرداخت توضیح داده شد، وارد می کنیم.
 • بسته به نوع دریافت/ پرداخت در قبال چک استرداد شده، از تب های وسط صفحه، نوع دریافت/ پرداخت(چک،وجه نقد،حواله،کارت خوان) را انتخاب می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم مربوطه را ذخیره می کنیم.

ب- سند حسابداری

 • در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
 • در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
 • در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
 • همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.

6- رسید دریافت چک

 • در این قسمت از مقاله ی عملیات مرتبط با چک سپیدار ، با نحوه ثبت رسید دریافت چک در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید دریافت جدید را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوط به رسید دریافت باز می شود.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد نوع، از فهرست مربوطه نوع رسید دریافت را با توجه به نیاز خود انتخاب می کنیم.
 • با توجه به نوع انتخاب شده، در فیلد طرف مقابل، می توانیم طرف مقابل مرتبط با آن نوع را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید کنیم.
 • در صورت نیاز به تعریف طرف حساب جدید، در همین فرم کلیک راست می کنیم.
 • سپس گزینه “جدید” را انتخاب و طرف حساب جدید را تعریف می کنیم.
 • در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی در این فیلد وارد کنیم.
 • همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ ثبت رسید دریافت را وارد می کنیم؛ که این تاریخ به صورت پیش فرض، تاریخ روز سیستم است.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین سمت بستانکار سند حسابداری را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
 • در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض فراخوانی شده است.
 • فیلد صندوق، گاو صندوق مورد نظر خود را وارد می کنیم.
 • فیلد ارز، مطابق با نوع تعریف صندوق فراخوانی می شود و امکان تغییر ندارد.
 • فیلد مبلغ نقد نیازی به وارد کردن اطلاعات ندارد.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.

ب- تب چک

ابتدا از وسط صفحه وارد تب چک می شویم.

 • سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
 • در ستون شماره، شماره چک را وارد می کنیم.
 • در ستون پشت نمره، شماره پشت چک را ثبت می کنیم.
 • در ستون تاریخ سر رسید، تاریخ سر رسید چک دریافتی از طرف حساب را وارد می کنیم.
 • در ستون بانک، بانک مرتبط با چک را مشخص می کنیم.
 • در ستون شماره حساب نیز شماره حساب مربوطه را وارد می کنیم.
 • امکان اضافه کردن چندین سطر(چک) در یک فرم برای ما وجود دارد.
 • جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
 • همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
 • به علاوه در بخش مبلغ دریافت، مبلغی که در نهایت از مشتری دریافت کرده ایم را به ما نمایش می دهد.
 • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

نکته کلی: از پایین همه فرم ها، می توان با کلیک روی آیکون “تاریخچه چک” همه اطلاعات یک چک را مشاهده کنیم.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.