عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری سپیدار

عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری سپیدار

عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد سپیدار همکاران سیستم از مهم ترین قسمت های نرم افزار است که در ادامه به توضیح در مورد آن می پردازیم.همچنین شما جهت دریافت دموی رایگان نرم افزار سپیدار به اینجا مراجعه بفرمایید.

1- تهیه لیست پرداخت

 • در این قسمت از مقاله ­ی عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد ، با تهیه لیست پرداخت حقوق آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، حقوق و دستمزد را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، لیست/دیسکت پرداخت را انتخاب می کنیم.
تهیه لیست پرداخت در عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد نرم افزار سپیدار
شکل1- تهیه لیست پرداخت

الف- تب اطلاعات مندرج در فایل

 • در صفحه­ی باز شده، در فیلد ماه، ماه مورد نظر برای تهیه لیست پرداخت حقوق را مشخص می کنیم.
 • در تب اطلاعات مندرج در فایل، مشخص می کنیم که کدام یک از محاسبات را در مبالغ محاسبات حقوق شرکت داشته باشد.
 • بنابر این اگر نیاز داریم که لیست پرداخت را فقط بر اساس حقوق یا عیدی یا… تهیه کنیم، فقط همان مورد را فعال می کنیم.

ب- تب نوع خروجی

 • در تب نوع خروجی، ابتدا لیست پرداخت را انتخاب می کنیم.
 • با این کار صفحه ی انتخاب کارمند باز می شود که با انتخاب کارمند و زدن پایان، لیست پرداخت نمایش داده می شود.
 • محاسبات انجام شده توسط سیستم در این قسمت به ما نمایش داده می شود، در صورت صحت لیست پرداخت بانک را تهیه می کنیم.
 • برای تهیه لیست پرداخت بانک، کافی است از تب نوع خروجی، لیست پرداخت بانک را انتخاب و روی آیتم بعدی در پایین صفحه کلیک کنیم.
 • با این کار صفحه ی انتخاب بانک باز می شود.
 • در فیلد بانک، بانک مورد نظر خود را وارد می کنیم.

توجه: در این قسمت فقط بانک هایی را می توانیم انتخاب کنیم که در سیستم دریافت و پرداخت آن ها را برای سیستم تعریف کرده باشیم.

 • پس از انتخاب بانک، از پایین صفحه روی آیتم بعدی کلیک می کنیم.
 • صفحه ی انتخاب کارمند باز می شود.
 • در این صفحه کارمندان مورد نظر خود را وارد کرده و از پایین صفحه روی آیتم پایان کلیک می کنیم.
 • در این قسمت لیست پرداخت حقوق که قرار است برای بانک ارسال شود را مشاهده و چک می کنیم.
 • برای تهیه دیسکت بانک، در تب نوع خروجی، دیسکت بانک را انتخاب و از پایین صفحه روی آیتم بعدی کلیک می کنیم.
 • صفحه ی ساختار باز می شود.
 • در این صفحه شماره حساب شرکت خود را وارد می کنیم و پس از آن از پایین صفحه بعدی را انتخاب می کنیم.
 • صفحه ی انتخاب بانک باز می شود؛ در این صفحه بانک مورد نظر خود را مطابق قبل وارد می کنیم.
 • از پایین صفحه روی آیتم بعدی کلیک می کنیم.
 • صفحه انتخاب کارمند باز می شود.
 • در این صفحه کارمندان را انتخاب می کنیم و در نهایت از پایین صفحه روی آیتم پایان کلیک می کنیم.
 • در نهایت محل ذخیره شده خروجی را مشخص کنید.
 • در پایان هم خروجی تهیه شده را برای بانک مورد نظر ارسال می کنیم.

2- تهیه لیست بیمه

 • در این قسمت از مقاله­ی عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد ، با تهیه لیست بیمه آشنا می شویم.
 • برای این کار ابتدا از منوی عمودی سمت راست نرم افزار، سیستم حقوق و دستمزد را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، لیست/دیسکت بیمه را انتخاب می کنیم.
 • صفحه­ ی مربوط به لیست/دیسکت بیمه باز می شود.

الف- تهیه لیست بیمه

 • در فیلد نوع عملیات، ابتدا لیست بیمه را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد ماه، ماه مورد نظر برای تهیه لیست بیمه را وارد می کنیم.
 • در فیلد شعبه بیمه تامین اجتماعی، از فهرست مربوطه شعبه مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.
 • با انتخاب شعبه بیمه تامین اجتماعی، کد کارگاه نیز به طور خودکار توسط سیستم مشخص می شود.
 • پس از این مراحل، از قسمت پایین صفحه تایید را کلیک می کنیم.
 • لیست بیمه ماه مربوطه به ما نمایش داده می شود و حتما باید صحت اطلاعات را بررسی کنیم.
 • تاریخ شروع کار برای کارمندانی است که از تاریخ مشخصی در مجموعه استخدام شده اند.
 • همچنین تاریخ پایان کار برای کارمندانی است که در قرارداد آن ها زمانی به عنوان ترک کار در نظر گرفته شده است.
 • پس از اطمینان از درست بودن تمام اطلاعات می توانیم لیست خلاصه بیمه و دیسکت بیمه را دریافت نماییم.

ب- تهیه دیسکت بیمه

 • برای تهیه دیسکت بیمه؛ ابتدا نوع عملیات را دیسکت بیمه انتخاب می کنیم.
 • در فیلد ماه، ماه مربوطه را وارد می کنیم.
 • در فیلد شعبه بیمه تامین اجتماعی، از فهرست مربوطه شعبه مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.
 • با انتخاب شعبه بیمه تامین اجتماعی، کد کارگاه نیز به طور خودکار توسط سیستم مشخص می شود.
 • در صورتی که نیاز باشد کد ملی کارمندان در دیسکت بیمه درج شود، آیتم کد ملی در دیسکت درج شود را فعال می کنیم.
 • همچنین اگر نیاز باشد کد مشاغل سخت و زیان آور نیز درج شود، باید آیتم این قسمت را نیز فعال کنیم.
 • در گام بعدی از قسمت پایین صفحه، تایید را انتخاب می کنیم و محل ذخیره دیسکت بیمه را برای سیستم مشخص و تایید می کنیم.
 • فایل های خروجی در محلی که مشخص کرده بودیم ایجاد شد و به راحتی می توانیم آن ها را در اختیار شعبه تامین اجتماعی مربوطه بدهیم.

ج- تهیه لیست خلاصه بیمه

 • برای تهیه لیست خلاصه بیمه، از قسمت نوع عملیات لیست خلاصه بیمه را انتخاب می کنیم.
 • مانند دو نوع قبل؛ در فیلد ماه، ماه مربوطه را وارد می کنیم.
 • در فیلد شعبه بیمه تامین اجتماعی، از فهرست مربوطه شعبه مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.
 • با انتخاب شعبه بیمه تامین اجتماعی، کد کارگاه نیز به طور خودکار توسط سیستم مشخص می شود.
 • در گام آخر از قسمت پایین صفحه تایید را می زنیم.
 • صفحه ی جدید باز می شود که خلاصه لیست بیمه را نمایش می دهد.

3- لیست فایل الکترونیکی مالیات

تهیه فایل الکترونیکی مالیات در عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد نرم افزار سپیدار
شکل2- فایل الکترونیکی مالیات
 • در این قسمت از مقاله­ ی عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد ، با تهیه لیست فایل الکترونیکی مالیات آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، فایل الکترونیکی مالیات بر در آمد حقوق را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد ماه محاسبه، ما مورد نظر را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد حوزه مالیات، حوزه مالیاتی خود را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد بدهی مالیاتی ماه جاری، مبلغ مالیاتی که به ازای کارمندان باید پرداخت کنیم را وارد می کنیم.
 • برای مشاهده این مقدار به گزارش مرور حقوق مراجعه می کنیم.
 • ابتدا از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم حقوق و دستمزد و پس از آن از قسمت عملیات، وارد مرو حقوق می شویم.
 • از تب های بالای صفحه، تب مالیات را انتخاب می کنیم و مالیات محاسبه شده برای کارمندان را در ستون آخر مشاهده می کنیم.
 • در فیلد بدهی مالیات تا ماه گذشته، مبلغ مالیات پرداخت نشده تا انتهای ماه قبل را وارد می کنیم.
 • در فیلد تاریخ ثبت در دفتر روزنامه، تاریخ صدور سند حسابداری را ثبت می کنیم.(آخر اسفند ماه سال جاری)
 • در فیلد نحوه پرداخت، نحوه پرداخت را از بین فهرست موجود انتخاب می کنیم.
 • در صورت فعال شدن فیلد مبلغ پرداختی/مبلغ چک، مبلغ مورد نظر را در این قسمت وارد می کنیم.
 • در گام نهایی، از قسمت پایین صفحه اجرا را انتخاب و سپس محل ذخیره فایل را مشخص و تایید می کنیم.
 • در مسیر مشخص شده، خروجی فایل الکترونیکی مالیات ایجاد شده است و می توان آن را به اداره مالیاتی ارسال کرد.

4- تسویه حساب

در این قسمت از مقاله­ ی عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد ، با نحوه ثبت تسویه حساب آشنا می شویم.

الف- ثبت تاریخ ترک کار

 • برای این کار، ابتدا باید تاریخ ترک کار را برای کارمند مورد نظر در آخرین قرارداد وارد کنیم.
 • برای این منظور، ابتدا از منوی عمودی سمت راست، حقوق و دستمزد را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت فهرست، قرارداد ها را انتخاب می کنیم.
 • در صفحه­ ی جدید باز شده، آخرین قرار دادی که برای کارمندان ثبت شده است را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد تاریخ پایان خدمت، تاریخ ترک کار را وارد و از قسمت بالای صفحه، ذخیره و بستن را انتخاب می کنیم.

ب- محاسبات تسویه حساب

 • برای انجام این محاسبات، از منوی عمودی سمت راست، حقوق و دستمزد را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، تسویه حساب را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد قرارداد، لیست کارمندانی که در فرم قراردادشان تاریخ ترک کارشان وارد شده است را می توانیم انتخاب و تایید کنیم.
 • با انتخاب قرارداد کارمند، فیلد نام کارمند و تاریخ پایان خدمت به طور خودکار تکمیل می شود.
 • در سمت چپ فرم با کلیک بر روی آیتم محاسبه می توانیم محاسبات مربوط به حقوق، عیدی، باز خرید مرخصی و باز خرید سنوات خدمت را انجام دهیم.
 • در صورتی که بخواهیم تعدادی از محاسبات برای تسویه حساب انجام نشود، از سمت چپ فرم روی آیتم حذف از تسویه کلیک می کنیم.
 • همچنین از همین قسمت می توانیم با کلیک بر روی چاپ فیش، فیش تهیه شده برای هر مورد را مشاهده و پرینت کنیم.
 • در صورتی که برای کارمند وام تعریف کرده باشیم، در فیلد مبلغ قسط وام تسویه نشده، مبالغ را به ما نمایش می دهد.
 • در قسمت پایین صفحه می توانیم با استفاده از علامت + زرد رنگ، مطالبات و بدهی های کارمندان را وارد کنیم.
 • از قسمت بالای صفحه می توانیم روی آیکون، صدور سند حسابداری کلیک کرده و با وارد کردن تاریخ، سند را ذخیره کنیم.
 • همچنین پس از انجام این مراحل، روی آیکون ذخیره کلیک می کنیم.

5- پرداخت حقوق کارمندان

 • در این قسمت با نحوه پرداخت حقوق کارمندان آشنا می شویم.
 • دو روش برای این کار داریم:
اعلامیه پرداخت حقوق و دستمزد در عملیات تسویه حساب حقوق و دستمزد نرم افزار سپیدار
شکل3- اعلامیه پرداخت حقوق و دستمزد

الف- روش اول، پرداخت مبالغ حقوق برای تک تک کارمندان

 • برای این کار از منوی عمودی سمت چپ، دریافت و پرداخت را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، اعلامیه پرداخت جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه­ی مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود و شامل فیلد های زیر است:
 • فیلد نوع را پرداخت به سایر انتخاب می کنیم.
 • فیلد طرف مقابل را کارمند مورد نظر انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه به کارمندان را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، از فهرست مربوطه حساب معین پرداخت حقوق را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد صندوق، صندوق مربوط به پرداخت حقوق را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در فیلد ارز، ارز مربوطه که حقوق را با آن پرداخت می کنیم مشخص می کنیم.
 • فیلد شرح و شرح(2) را نیز وارد می کنیم.
 • در نهایت از قسمت پایین صفحه، نحوه پرداخت حقوق را مشخص می کنیم.
 • پس از تکمیل این فیلد ها از بالای صفحه ذخیره می کنیم.
 • با این روش توانستیم با یک اعلامیه پرداخت حقوق یکی از کارمندان را پرداخت کنیم.

ب- روش دوم، تسویه حقوق با یک اعلامیه پرداخت به ازای تمامی کارمندان

 • در این روش ابتدا از منوی عمودی سمت چپ نرم افزار، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
 • سپس از قسمت عملیات، اعلامیه پرداخت جدید را انتخاب می کنیم.

توجه: این قسمت از کار کاملا شبیه حالت قبلی است.

 • صفحه­ ی مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود و شامل فیلد های زیر است:
 • فیلد نوع را پرداخت به سایر انتخاب می کنیم.
 • فیلد طرف مقابل را باید یک شخص واسط انتخاب کنیم.
 • برای این منظور در صفحه باز شده، راست کلیک کرده و آیتم تفصیلی سایر جدید را انتخاب می کنیم.
 • تفصیلی سایر با عنوان شخص واسط را ایجاد و ذخیره می کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه به کارمندان را انتخاب می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، باید از یک حساب معین واسط برای پرداخت حقوق استفاده کنیم.
 • حساب واسط حقوق را باید از قبل در سیستم تعریف کرده باشیم و یا اینکه همانند طرف حساب جدید تعریف کنیم.
 • در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای تسویه حقوق کارمندان را وارد می کنیم.
 • در نهایت از قسمت پایین صفحه، نحوه پرداخت حقوق را مشخص می کنیم.
 • مثلا در صورت انتخاب چک به عنوان شیوه پرداخت؛ باید مبلغ و سایر مشخصات چک بور کامل در سیستم وارد شود.
 • در آخرین مرحله از قسمت بالای صفحه، روی آیکون ذخیره کلیک می کنیم.
 • برای انتقال مانده حساب واسط به حساب کارمندان از منوی عمودی سمت چپ، وارد حسابداری شده و از قسمت عملیات، اصلاح طبقه بندی حساب ها را انتخاب می کنیم.
 • در تب حساب های معین قابل انتخاب، در سمت راست، حساب های معینی که قرار است مانده آن ها اصلاح شود را انتخاب می کنیم.
 • سپس از بالای فرم در فیلد معین مقصد، حساب واسط استفاده شده در مرحله قبل را وارد می کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه، صدور سند حسابداری را انتخاب می کنیم.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.