صورت مغایرت بانکی و هرآنچه باید در رابطه با آن بدانید.

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی و هرآنچه باید در رابطه با آن بدانید.

صورت مغایرت بانکی لیستی است که در مقاطع مختلفی به وسیله دارندگان حساب‌های بانکی تهیه می‌شود تا موارد مغایر بین اسناد حسابداری صادرشده توسط بنگاه‌ها و اسناد حسابداری بانک بررسی شود و درصورت نیاز رفع اختلافات موجود انجام ‌شود.
در واقع صورت مغایرت بانکی یک ابزار کنترلی بسیار قوی است که به وسیله آن افراد ثبت‌هایی را که در دفاتر حسابداری انجام شده را با صورت‌ حسابی که بانک در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد را چک و کنترل می‌کنند تا مغایرت‌های موجود را بیابند و در صورت نیاز آن را اصلاح کنند.

در حالت استاندارد و نرمال این دو حساب‌، دو حساب متقابل هستند یعنی شما پول را به بانک می‌دهید، بانک به شما بدهکار می‌شود و در ثبت بانک شما بستانکار می‌شوید، تمام ثبت‌ها هم به همین ترتیب به صورت متقابل انجام می‌‌شود.

در این محتوا با صورت مغایرت بانکی آشنا می‌شویم.
همانطور که گفته شد صورت مغایرت بانکی یکی از ابزارهای بسیار مهم برای تشخیص مغایرت در حساب‌ها می‌باشد و جالب است بدانید که اکثر مواقع حساب‌ها دارای مغایرت هستند و نیاز به بررسی و اصلاح دارند.

در ادامه با مراحل و روش تهیه صورت مغایرت بانکی آشنا خواهید شد.

چرا صورت مغایرت بانکی مهم است؟

همانطور که می‌دانید یکی وظایف اصلی حسابداران انجام اصلاحات می‌باشد و هدف از انجام اصطلاحات در حسابداری رسیدن به مانده واقعی می‌باشد.
صورت مغایرت بانکی برای رسیدن به مانده واقعی بسیار مهم است، اما صرفا برای حسابدار، تا عملکرد خودش را مورد بررسی قرار دهد و جزو صورت‌هایی نیست که در حسابداری همراه دیگر گزارشات ارائه شود.

یک حسابدار حرفه‌ای چه می‌کند؟

یک نکته کلیدی و بسیار مهم این است که حسابداران با تجربه و حرفه‌ای که امکان خطا و اشتباه آنان بسیار کم است، برای تراز شدن حساب‌های خود در ابتدای روز قبل از اینکه که شروع به کار کنند پرینت حساب‌های بانکی بنگاه را با حساب‌های ثبت شده خودش مورد بررسی قرار می‌دهد تا اگر کم و کسری وجو دارد، همان روز آن‌ها را اصلاح کند و بدین ترتیب حساب‌ها همواره در حال اصلاح و بروزرسانی هستند و امکان وجود مغایرت در آنان بسیار کم است.

* البته به این نکته هم توجه داشته باشید که مغایرت اکثرا در حساب‌های ثبت شده توسط بنگاه‌ها است و مانده‌ای که مانده واقعی محسوب می‌شود مانده صورت حساب بانکی است زیرا سیستم بانک‌ها بسیار دقیق می‌باشد.

صورت مغایرت بانکی به چند روش تهیه می‌شود؟

برای تهیه صورت مغایرت بانکی ٣ را وجود دارد و در هرکدام می‌توان موارد مختلفی را برای بررسی مغایرت‌ها مبنا قرار داد.

_مانده صورت‌حساب‌ بانک

در این حالت حسابدار مانده صورت‌حساب‌ بانک را مبنای انجام اصلاحات قرار می‌دهد و با انجام برخی تعدیلات از مانده بانک بر اساس دفاتر حسابداری شرکت به مانده بانک می‌رسد.
در این محتوا تهیه صورت مغایرت بانکی با استفاده از مانده صورت حساب بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

_مانده دفاتر شرکت

حسابدار در این روش با انجام برخی تعدیلات از مانده بانک طبق صورت‌حساب بانکی، به مانده واقعی طبق دفاتر حسابداری شرکت می‌رسد.

_مانده واقعی شرکت

حسابدار برای تهیه صورت مغایرت بانکی از طریق این روش، از مانده بانک طبق دفاتر و طبق صورت‌حساب‌ های بانکی به مانده واقعی می‌رسد.

چگونه صورت مغایرت بانکی را تهیه کنیم؟

مرحله اول

در مرحله اول تهیه صورت مغایرت بانکی باید تک تک اقلام ثبت شده در دفتر شرکت و پرینت صورت حساب بانک را با یکدیگر مقایسه کنید، همانطور که گفته شد بایدتمام اقلامی که در قسمت بدهکار دفاتر شرکت ثبت شده‌اند در قسمت بستانکار صورت حساب بانک ثبت شده باشند و برعکس.

مرحله دوم

در این مرحله باید هریک از اقلامی را که در مرحله قبل متقابل نبوده‌اند را مشخص کنید، چنین اقلامی تحت عنوان اقلام باز شناخته می‌شوند و به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

1_اقلام باز بدهکار دفتر

برای تهیه صورت مغایرت بانکی اقلام باز بدهکار به مانده صورت حساب بانک افزوده می‌شوند.
این موارد شامل اقلامی است که در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانک ثبت شده‌اند اما تا پایان ماه مورد نظر در ستون بستانکار بانک ثبت نشده‌اند.
بیشتر این اقلام واریزی‌هایی هستند که از دیگر شهرها در وجه حساب بانکی شرکت مورد نظر حواله می‌شوند و مستندات آن هم به شرکت مربوطه ارائه می‌شود، اما وجه مذکور با تأخیر به بانک می‌رسد که به چنین وجوهی، وجوه بین راهی گفته می‌شود.

2_اقلام باز بستانکار دفتر

برای تهیه صورت مغایرت بانکی، اقلام باز دفتر بستانکار از مانده صورت‌حساب‌ بانک کسر می‌شوند.
اقلام باز بستانکار مورادی هستند که حسابدار یک بنگاه تجاری آن را در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانک ثبت کرده و به هر دلیلی تا پایان ماه مورد نظر در ستون بدهکار صورت‌حساب بانک ثبت نشده‌اند.
این اقلام بیشتر شامل چک‌هایی هستند که شرکت صادر نموده اما گیرندگان چک تا پایان ماه آن را وصول نکرده‌اند، همانطور که ممکن است بدانید به اینگونه چک‌ها، چک‌های معوق گفته می‌شود.

3_اقلام باز بدهکار صورت‌حساب‌ بانک

این اقلام هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی از مانده دفاتر شرکت کسر می‌شوند.
چنین اقلامی در ستون بدهکار صورت حساب بانک ثبت می‌شوند اما شرکت آنان را در ستون بستانکار دفتر معین حساب بانک ثبت نکرده است، هزینه‌های بانکی و دیگر اقلامی که بانک آنان را از حساب شرکت برداشت کرده اما به دلیل بی‌اطلاعی شرکت یا تأخیر در ارسال مستندات تا پایان ماه در دفاتر ثبت نشده‌اند شامل این اقلام هستند.

4_اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک

این اقلام در تهیه صورت مغایرت بانکی به مانده طبق دفاتر شرکت اضافه می‌شوند.
اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک، در ستون بستانکار صورت حساب بانک ثبت شده‌اند اما شرکت آن‌ها را در ستون بدهکار دفتر معین حساب بانک ثبت نکرده است.
وجوهی که به حساب بانکی شرکت واریز شده، اما شرکت از آن‌ها اطلاعی نداشته یا مستندات آن تا پایان ماه به دست شرکت نرسیده‌اند و در دفاتر نیز ثبت نشده‌اند اقلام باز بستانکار صورت حساب بانک هستند.

اقلامی که ثبت نشده یا اشتباها ثبت شده‌اند چه می‌شود؟

علاوه ‌بر مواردی که پیش‌تر به آنان اشاره شد هنگام بررسی مغایرت‌ها ممکن است به مواردی برخورد کنید که حسابدار بنگاه تجاری یا بانک آن‌ها را اشتباه ثبت کرده‌اند، مواردی مثل ثبت غلط ارقام، ثبت بدهکار و بستانکار در جای اشتباه یا ثبت مبلغی به جای مبالغ دیگر و…از مواردی هستند که ممکن است با آنان مواجه شوید.

مرحله سوم

پس از یافتن تمام مغایرت‌ها و بررسی آنان، باید صورت مغایرت بانکی را طبق یک جدول T یک سمت با مانده طبق دفاتر شرکت و در سمت دیگر مانده طبق صورت حساب بانک تهیه کنید و در انتهای صورت مغایرت هم باید مانده دو طرف جدول با یکدیگر برابر باشند.

مرحله چهارم

ثبت اطلاعات بانکی در دفتر شرکت

در مرحله آخر و پس از تهیه صورت مغایرت بانکی، باید اطلاعات صورت مغایرت‌ بانکی را در دفاتر شرکت وارد کنید و رویدادهایی را که در دفاترشرکت ثبت نشده‌اند، در دفاتر و اسناد شرکت ثبت کنید.

* البته در این میان توجه داشته باشید که تنها اشتباهات و اقلام باز را ثبت نمایید.

نتیجه گیری

در این محتوا تلاش بر این بود تا صورت مغایرت بانکی به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم برای حسابداران به زبانی ساده و قابل فهم توضیح داده شود، روش‌های تهیه آن و همچنین مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
و متوجه شدیم که با استفاده از صورت‌ مغایرت بانکی، دو ثبت متفاوتی که در بنگاه تجاری و بانک انجام شده با یکدیگر مقایسه می‌شوند تا اگر اشتباهی وجود دارد یا سواستفاده‌ای انجام می‌شود مورد بررسی قرار بگیرد.
اگر کارفرما هستید از حسابداران خود بخواهید در مراحل انجام کار خود به پرینت حساب‌های بانکی توجه داشته باشند و ثبت‌های خود را به کمک آنان انجام دهند، اگر هم حسابدار هستید همانطور که در ابتدای محتوا گفته شد سعی کنید پرینت حساب‌های بانکی را یا هر روز یا هفته‌ای یک بار بررسی کنید، تا ثبت‌های انجام شده شما دقیق و بدون خطا باشند.

به پایان مقاله صورت مغایرت بانکی رسیدیم، امیدواریم این مقاله مفید واقع شده باشد.

ممنون از همراهیتان.
مجموعه AccTrain  طی سالها تلاش  ارايه کننده انواع نرم افزارحسابداری موجود در بازار می باشد،.
مفتخریم پاسخ گوی نیاز شما باشیم .

جهت کسب اطلاعات بیشتراز حسابدار‌‌ی و نرم افزارهای حسابداری با ما همراه شوید.

مباحث مرتبط :

2 دیدگاه برای “صورت مغایرت بانکی و هرآنچه باید در رابطه با آن بدانید.

بسیار عالی

دی 27, 1399 در 9:46 ب.ظ

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.