صدور رسید انبار در سیستم تامین کنندگان و انبار سپیدار همکاران سیستم

صدور رسید انبار در سیستم تامین کنندگان و انبار سپیدار همکاران سیستم

در نرم افزار حسابداری سپیدار ، صدور رسید انبار با مبنا و بدون مبنا انجام می شود.

در این مقاله سه روش اصلی صدور رسید انبار با مبنا و روش صدور رسید بدون مبنا را توضیح می دهیم.

این روش ها عبارتند از: رسید انبار بر مبنای فاکتور خرید، توزین و یا سفارش کار.

همچنین شما جهت دریافت دموی رایگان نرم افزار سپیدار به اینجا مراجعه بفرمایید.

1- رسید انبار بر مبنای فاکتور خرید

 • در ابتدای مقاله ی صدور رسید انبار در سیستم انبار سپیدار ، به توضیحاتی در مورد رسید انبار بر مبنای فاکتور خرید می پردازیم.
 • برای ثبت رسید انبار از منوی عمودی سمت راست، سیستم تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به رسید انبار باز می شد.
 • در صورتی که قبل از ورود کالا به انبار، فاکتور خرید صادر کرده باشیم، می توانیم بر مبنای آن رسید انبار را صادر کنیم.
 • در این قسمت از مقاله با ثبت رسید انبار از نوع خرید داخلی بر مبنای فاکتور خرید آشنا می شویم.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد انبار، انباری که کالا قرار است وارد آن شود را وارد می کنیم.
 • در فیلد تامین کننده، می توانیم از فهرست مربوطه تامین کننده کالا را انتخاب کنیم.
 • با این کار در قسمت فاکتور خرید، فقط فاکتور خرید های این تامین کننده نمایش داده می شود.
 • در فیلد فاکتور خرید، از فهرست مربوطه یکی از فاکتور های خرید باز رسید نشده را انتخاب و تایید می کنیم.
 • با انتخاب فاکتور خرید، سایر اطلاعات توسط سیستم فراخوانی و وارد سیستم می شود.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ رسید انبار را وارد می کنیم.
 • تمامی اقلام موجود در فاکتور خرید توسط سیستم فراخوانی شده و در قسمت اقلام قابل مشاهده است.
رسید انبار با مبنا در سیستم انبار سپیدار همکاران سیستم
شکل1- رسید انبار

ب- اطلاعات حمل

 • در صورتی که نیاز باشد برای کالا ها اطلاعات حمل ثبت کنیم، روی گزینه اطلاعات حمل کلیک می کنیم.
 • در صفحه باز شده، مبلغ حمل، مالیات و عوارض، حمل کننده را وارد می کنیم.
 • مبنای تسهیم را نیز یکی از حالات مقداری و مبلغی و یا به نسبت مساوی انتخاب می کنیم.
 • در نهایت فرم را تایید می کنیم.
 • این اطلاعات حمل برای همه کالا ها با توجه به مبنای تسهیم در نظر گرفته می شود.

ج- تب اقلام

 • در تب اقلام وسط صفحه، می توانیم اطلاعات مربوط به هر قلم کالا را در رسید انبار تغییر دهیم.
 • مثلا اگر کالایی در دو مرحله وارد انبار شود، در این قسمت می توانیم در ستون واحد اصلی، مقدار آن را تغییر دهیم.
 • در این قسمت همچنین می توانیم با کلیک بر روی آیکون سریال کالا، که در سمت چپ و پایین فرم قرار دارد، برای کالا ی مورد نظر خود سریال ثبت کنیم.
 • همچنین با راست کلیک کردن بر روی عنوان کالا می توانیم مشخصات ثبت شده هر کالا را مشاهده کنیم.

د- سایر اطلاعات فرم

 • از قسمت پایین فرم، می توانیم موجودی کالا در انبار و همچنین آخرین قیمت خرید را مشاهده کنیم.
 • همچنین از سمت چپ صفحه، می توانیم مبالغ کل، حمل، مالیات و عوارض را نیز مشاهده کنیم.
 • از بالای فرم با کلیک روی آیکون ذخیره، فرم را ذخیره می کنیم.
 • به محض ذخیره فرم، سیستم به صورت خودکار برای رسید انبار سند حسابداری صادر می کند.
 • همچنین می توانیم از بالای فرم، سند حسابداری را مشاهده، ویرایش و حذف کنیم.
 • با کلیک بر روی آیکون پرینتر از بالای صفحه می توانیم از فرم رسید انبار پرینت تهیه کنیم.

نکته: در صورتی که کاربر دسترسی ریالی انبار را نداشته باشد، هیچکدام از اطلاعات مربوط به مبالغ برای او نمایش داده نمی شود!

2- رسید انبار با مبنای توزین

 • در این قسمت از مقاله ی صدور رسید انبار در سیستم انبار سپیدار ، به توضیحاتی در مورد رسید انبار با مبنا توزین می پردازیم.
 • برای ثبت رسید انبار از منوی عمودی سمت راست، سیستم تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به رسید انبار باز می شد.
 • در این قسمت از مقاله با ثبت رسید انبار بر مبنای توزین آشنا می شویم.
 • در صورتی که سیستم توزین را خریداری کرده باشیم و پس از ثبت توزین می توانیم به عنوان مبنای رسید انبار آن را انتخاب کنیم.
 • رسید انبار بر مبنای توزین محدودیت نوع ندارد؛ یعنی می تواند خرید، تولید و موجودی اول دوره باشد.
 • برای مثال در این قسمت تولید را انتخاب می کنیم.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد انبار، انباری که کالا در آن قرار گرفته را وارد می کنیم.
 • در فیلد تحویل دهنده، می توانیم از فهرست مربوطه تحویل دهنده کالا را انتخاب کنیم.
 • چون نوع تولید را انتخاب کرده ایم، فیلد های فاکتور خرید و اطلاعات حمل غیر فعال شده است.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ ورود کالا به انبار را مشخص می کنیم.
 • حساب معین توسط سیستم و با توجه به انتخاب نوع کالا تکمیل شده است.

ب- تب اقلام

 • در تب اقلام، از پایین صفحه علامت + زرد رنگ را کلیک می کنیم تا سطر جدید باز شود.
 • در ستون شماره توزین، لیست توزین هایی که در وضعیت اتمام توزین قرار دارند، قابل مشاهده است.
 • از این لیست توزین مورد نظر خود را انتخاب می کنیم و اطلاعات توزین از مبنا فراخوانی می شود.
 • در ستون فی، فی کالا را وارد می کنیم و سایر ستون های مربوطه را سیستم محاسبه می کند.

توجه: چون نوع تولید را انتخاب کرده ایم، مبالغ مالیات و عوارض و حمل غیر فعال شده است.

 • در نهایت از بالای صفحه می توانیم رسید انبار را ذخیره کنیم.

3- رسید انبار با مبنای سفارش کار

 • در این قسمت از مقاله ی صدور رسید انبار در سیستم انبار سپیدار ، به توضیحاتی در مورد رسید انبار با مبنای سفارش کار می پردازیم.
 • برای ثبت رسید انبار از منوی عمودی سمت راست، سیستم تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به رسید انبار باز می شد.
 • رسید انبار بر مبنای سفارش کار حتما از نوع تولید است.

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد انبار، انباری که کالا در آن قرار گرفته را وارد می کنیم.
 • در فیلد تحویل دهنده، می توانیم از فهرست مربوطه تحویل دهنده کالا را انتخاب کنیم.
 • چون نوع تولید را انتخاب کرده ایم، فیلد های فاکتور خرید و اطلاعات حمل غیر فعال شده است.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ ورود کالا به انبار را مشخص می کنیم.
 • حساب معین توسط سیستم و با توجه به انتخاب نوع کالا تکمیل شده است.
 • در فیلد سفارش محصول، روی فهرست این فیلد کلیک می کنیم.
 • در صفحه مربوطه، لیست سفارش محصولاتی که در سیستم ثبت شده است و هنوز اتمام تولید نشده است را مشاهده می کنیم.
 • کالای تولیدی خود را انتخاب و تایید می کنیم.

ب- تب اقلام

 • پس از انتخاب کالای مورد نظر، اطلاعات آن به تب اقلام در وسط صفحه در سطر جدیدی منتقل می شود.
 • در تب اقلام، می توانیم اطلاعات مربوط به هر قلم کالا را در رسید انبار تغییر دهیم.
 • مثلا اگر کالایی در دو مرحله تولید شود، در این قسمت می توانیم در ستون واحد اصلی، مقدار آن را تغییر دهیم.
 • در ستون فی، می توانیم بهای تمام شده کالای تولید را نیز وارد کنیم.
 • در این قسمت همچنین می توانیم با کلیک بر روی آیکون سریال کالا، که رد سمت چپ و پایین فرم قرار دارد، برای کالا ی مورد نظر خود سریال ثبت کنیم.
 • همچنین با راست کلیک کردن بر روی عنوان کالا می توانیم مشخصات ثبت شده هر کالا را مشاهده کنیم.
 • در نهایت از بالای صفحه رسید انبار را ذخیره می کنیم.

ج- سایر نکات فرم

 • از قسمت پایین فرم، می توانیم موجودی کالا در انبار و همچنین آخرین قیمت خرید را مشاهده کنیم.
 • همچنین از سمت چپ صفحه، می توانیم مبالغ کل، حمل، مالیات و عوارض را نیز مشاهده کنیم.
 • بعلاوه می توانیم از آیکون های بالای صفحه، سند حسابداری مشاهده و صادر کنیم.
 • با کلیک بر روی آیکون پرینتر از بالای صفحه می توانیم از فرم رسید انبار پرینت تهیه کنیم.
 • توجه: در این حالت امکان صدور اعلامیه پرداخت و تقسیط وجود ندارد، چون کالا را خودمان تولید کرده ایم.

4- رسید انبار بدون مبنا

 • در این قسمت از مقاله ی صدور رسید انبار به توضیحاتی در مورد رسید انبار بدون مبنا می پردازیم.
 • برای ثبت رسید انبار از منوی عمودی سمت راست، سیستم تامین کنندگان و انبار را انتخاب می کنیم.
 • سپس از قسمت عملیات، رسید انبار جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به رسید انبار باز می شد.
 • نوع مورد نظر خود را را انتخاب می کنیم.
صدور رسید انبار بدون مبنا در صدور رسید انبار سیستم تامین کنندگان و انبار سپیدار
شکل2- صدور رسید انبار بدون مبنا

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد انبار، انباری که کالا قرار است وارد آن شود را وارد می کنیم.
 • در فیلد تحویل دهنده، می توانیم از فهرست مربوطه تحویل دهنده کالا را انتخاب کنیم.
 • با انتخاب تحویل دهنده، سایر اطلاعات توسط سیستم فراخوانی و وارد سیستم می شود.
 • در صورت نیاز می توانیم فیلد های حمل کننده یا واسط حمل را تغییر بدهیم.
 • فیلد شماره به صورت اتوماتیک توسط سیستم تکمیل می شود.
 • همچنین می توانیم این شماره را به صورت دستی نیز وارد کنیم.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ رسید انبار را وارد می کنیم.
 • در فیلد حساب معین، حساب معین مربوط به خرید کالا ها را انتخاب می کنیم.
 • چون این رسید انبار بدون مبنا است، ابتدا باید کالا های خریداری شده را در تب اقلام وارد کنیم.

ب- تب اقلام

 • برای اضافه کردن سطر جدید از علامت + زرد رنگ استفاده می کنیم.
 • از ستون کد، در بین کالا های موجود کالای مورد نظر خود را انتخاب و تایید می کنیم.
 • در ستون واحد اصلی و فی، تعداد و مبلغ هر یک از کالا ها را وارد می کنیم.
 • مالیات و عوارض کالای خریداری شده را سیستم محاسبه و وارد می کند.
 • در این قسمت همچنین می توانیم با کلیک بر روی آیکون سریال کالا، که در سمت چپ و پایین فرم قرار دارد، برای کالا ی مورد نظر خود سریال ثبت کنیم.

ج- اطلاعات حمل

 • در صورتی که نیاز باشد برای کالا ها اطلاعات حمل ثبت کنیم، روی گزینه اطلاعات حمل کلیک می کنیم.
 • در صفحه باز شده، مبلغ حمل، مالیات و عوارض، حمل کننده را وارد می کنیم.
 • مبنای تسهیم را نیز یکی از حالات مقداری و مبلغی و یا به نسبت مساوی انتخاب می کنیم.
 • در نهایت فرم را تایید می کنیم.
 • این اطلاعات حمل برای همه کالا ها با توجه به مبنای تسهیم در نظر گرفته می شود.

د- سایر اطلاعات فرم

 • از قسمت پایین فرم، می توانیم موجودی کالا در انبار و همچنین آخرین قیمت خرید را مشاهده کنیم.
 • همچنین از سمت چپ صفحه، می توانیم مبالغ کل، حمل، مالیات و عوارض را نیز مشاهده کنیم.
 • از بالای فرم با کلیک روی آیکون ذخیره، فرم را ذخیره می کنیم.
 • به محض ذخیره فرم، سیستم به صورت خودکار برای رسید انبار سند حسابداری صادر می کند.
 • همچنین می توانیم از بالای فرم، سند حسابداری را مشاهده، ویرایش و حذف کنیم.
 • تقسیط رسید انبار، ثبت و حذف اعلامیه پرداخت را نیز می توان به کمک آیکون های بالای صفحه انجام داد.
 • با کلیک بر روی آیکون پرینتر از بالای صفحه می توانیم از فرم رسید انبار پرینت تهیه کنیم.

نکته: در صورتی که کاربر دسترسی ریالی انبار را نداشته باشد، هیچکدام از اطلاعات مربوط به مبالغ برای او نمایش داده نمی شود!

5- مشاهده لیست رسید انبار

 • در این قسمت از مقاله ی صدور رسید انبار در سیستم انبار سپیدار ، به توضیحاتی در مورد مشاهده لیست رسیدهای انبار می پردازیم.
 • برای مشاهده لیست رسید انبار، ابتدا از منوی عمودی سمت راست وارد تامین کنندگان و انبار می شویم.
 • سپس از قسمت فهرست، وارد رسید انبار می شویم.
 • تمامی رسید های انبار در این قسمت قابل مشاهده است.
 • با دو کلیک بر روی هر رسید می توانیم آن را ویرایش کنیم.
 • از پایین صفحه می توانیم روی آیکون ارسال و دریافت اطلاعات کلیک کنیم و رسید های انبار را از اکسل وارد سیستم کنیم و یا از سیستم وارد اکسل کنیم.
 • برای دریافت فایل اکسل، باید فایل اکسل را مطابق سیستم تهیه کنیم.
 • با کلیک راست بر روی دریافت و ارسال رسید انبار، الگوی دریافت رسید انبار را انتخاب می کنیم.
 • فرم مربوطه باز می شود.
 • از بالای صفحه، راهنمای الگوی خالی اکسل را انتخاب می کنیم و نحوه پر کردن ستون ها و سطر ها را مشاهده می کنیم.
فهرست رسید انبار در صدور رسید انبار در سیستم انبار سپیدار همکاران سیستم
شکل3- فهرست رسید انبار

روش های صدور رسید انبار بدون مبنا را در مقاله ی بعدی از مجموعه مقالات آموزشی سیستم سپیدار همکاران سیستم بخوانید.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.