سیستم سفارش کار(تولید) در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم(بخش2)

سیستم سفارش کار(تولید) در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم(بخش2)

سیستم سفارش کار(تولید) شامل مراحل متفاوتی است که در این مقاله با نحوه ی سفارش تولید محصول جدید  در نرم افزار آشنا می شویم.

مواردی همچون تنظیمات سفارش کار، فرمول ساخت جدید و پیش بینی تولید در بخش اول این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین ادامه مباحث در این بخش از مقاله قابل مطالعه هست.

همچنین شما جهت دریافت دموی رایگان نرم افزار سپیدار به اینجا مراجعه بفرمایید.

فرایند سفارش کار در سیستم سفارش کار(تولید) در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
شکل1- فرایند سفارش کار

سفارش تولید محصول جدید در سیستم سفارش کار(تولید)

 • در این بخش از مقاله ی سیستم سفارش کار(تولید) با نحوه ی سفارش تولید محصول جدید در نرم افزار سپیدار آشنا می شویم.
 • برای این کار از منوی عمودی سمت راست وارد سیستم سفارش کار می شویم.
 • سپس گزینه ی سفارش تولید محصول جدید را انتخاب می کنیم.
 • صفحه مربوط به سفارش تولید محصول جدید باز می شود.
 • در فرآیند تولید ممکن است ما سفارشی داشته باشیم که مربوط به سال قبل بوده ولی در سال قبل به اتمام نرسیده باشد.
 • یعنی فرآیند تولید همچنان ادامه داشته باشد.
 • با فعال سازی گزینه انتقالی از سال قبل، در سال جدید می توانیم اطلاعات را از ادامه ی سال قبل پیش ببریم.
 • آیتم بعدی مربوط به گزینه ی قابل انتقال به سال بعد است.
 • اگر سفارش تولید محصول، به سال بعد منتقل شود، ما باید گزینه ی قابل انتقال به سال بعد را برای آن فعال کنیم.
 • به این دلیل که موقع عملیات پایان سال بدانیم چه سفارش هایی قرار است به سال بعد منتقل شوند.
سفارش تولید محصول جدید در سیستم سفارش کار(تولید) در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
شکل2- سفارش تولید محصول جدید

الف- اطلاعات کلی

 • در فیلد مرکز تولید، از لیست مراکز تولید مرکز تولید مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.
 • مراکز هزینه ای که از قبل در سیستم تعریف شده باشد، در این فیلد به ما نمایش داده می شود.
 • اگر نیاز داشتیم که مرکز هزینه ای جدید را تعریف کنیم، در همین فرم راست کلیک می کنیم.
 • سپس گزینه ی جدید را انتخاب می کنیم و مرکز هزینه ی جدیدی را تعریف کنیم.
 • در فیلد محصول، محصولی که می خواهیم تولید کنیم را انتخاب و تایید می کنیم.
 • این محصول از قبل در سیستم تعریف شده و فرمول هم برای آن در نظر گرفته شده است.
 • در فیلد فرمول، فرمول هایی که برای این محصول داریم به ما نمایش داده می شود.
 • زیرا ممکن است برای یک محصول چندین فرمول تعریف کنیم.

تعريف فرمول جديد

 • همچنین ممکن است در حین فرآیند تولید، بخواهیم فرمول جدیدی را تعریف کنیم.
 • برای این کار، ابتدا فهرست مربوط به فیلد فرمول را انتخاب می کنیم.
 • صفحه ای جدید برای ما باز می شود.
 • در این صفحه، هر سطر مربوط به یک محصول است.
 • روی فیلد واحد مربوط به هر سطر، راست کلیک می کنیم و گزینه جدید را انتخاب می کنیم.
 • سپس فرمول جدید را تعریف می کنیم.
 • اگر بخواهیم از فرمول های قبل استفاده کنیم، فرمول مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.

 • سایر اطلاعات مثل واحد سنجش، مقدار و مواد اولیه ای که در فرم وجود دارد، توسط سیستم فراخوانی می شود.
 • در فیلد مقدار، تعداد سفارش تولید محصول را وارد می کنیم.
 • مقدار اصلی مواد اولیه متناسب با مقداری که برای محصول وارد می شود، تغییر می کند.
 • در فیلد شماره، سیستم به صورت خودکار بعد از ذخیره ی فرم، شماره ای برای آن در نظر می گیرد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ سفارش را ثبت می کنیم که به صورت پیش فرض تاریخ روز توسط سیستم نمایش داده می شود.
 • در فیلد مشتری، نام مشتری که برای او سفارش را ثبت می کنیم وارد می کنیم.
 • این کار به ما کمک می کند که بتوانیم از تمام مشتری هایی که نزد ما سفارش دارند، گزارش بگیریم.
 • اگر بابت سفارش مشتری نداشته باشیم، نیازی به انتخاب مشتری نیست.
 • در فیلد مقدار ضایعات، می توانیم مقدار ضایعاتی که طی تولید پیش آمده را، ثبت کنیم.
 • در فیلد مقدار تولید و ضایعات، مجموع مقدار ضایعات و مقدار تولید نمایش داده می شود.
 • این فیلد غیر فعال است و سیستم به صورت خودکار این مقدار را ثبت می کند.
 • در مرحله ی بعد فرم سفارش را با کلیک برروی آیکون “ذخیره” در بالای صفحه ثبت می کنیم.

ب- صدور فرم خروج انبار در سیستم سفارش کار(تولید)

 • اگر مواد اولیه ای که در فرم سفارش تولید محصول به ما نمایش داده می شود، از انبارهای مختلفی باشند یا دارای عامل ردیابی باشند، فرم خروج انبار باز و نمایش داده می شود.
 • اگر مواد اولیه عامل ردیابی نداشته باشند یا همه ی آن ها از یک انبار بوده باشند، فرم خروج انبار دیگر قابل رویت نیست.
 • و این فرم فقط قابلیت صادر شدن را دارد.
 • آیکون “صدور خروج انبار” را از بالای صفحه انتخاب می کنیم.
 • فرمی به ما نمایش داده می شود.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ خروج انبار را وارد می کنیم.
 • همچنین باید مواد اولیه ای که وجود دارند را انتخاب کنیم.
 • در فیلد واحد اصلی، مقداری که از انبار خارج می شود را مشخص کنیم.
 • سپس گزینه ی خروج صدور خروج انبار را انتخاب می کنیم.
 • اگر بخواهیم فرم خروج انباری که بابت آن صادر شده را مشاهده کنیم، باید روی تب خروج های مرتبط از کنار صفحه کلیک کنیم.
 • صفحه ای باز می شود که در آن همه ی خروج انبار ها نمایش داده می شود.
 •  با دوبار کلیک کردن روی آن ها، فرم خروج باز می شود و می توانیم آن را مشاهده کنیم.
 • در فیلد فی، هیچ مقداری وارد نشده و این فیلد بعد از قیمت گذاری اسناد انبار مقدار می گیرد.
 • در فیلد سفارش محصول، شماره ی سفارش محصول به ما نمایش داده می شود.
 • ممکن است ما برای تولید یک محصول، چندین مرحله خروج مواد اولیه داشته باشیم.
 • به همین دلیل در فرمی که می خواهیم خروج انبار را در آن ثبت کنیم، می توانیم تعداد را تغییر بدهیم.
 • هر تعداد خروج انباری که صادر شود، در این فرم به ما نمایش داده می شود.

ج- صدور رسید انبار

 • در حالت عادی، پس از اینکه همه ی مواد اولیه ی ما از انبار مربوطه خارج شوند، در فرآیند تولید قرار می گیرند.
 • در مرحله ی بعد این مواد تولید می شوند.
 • وقتی تولید می شوند، باید رسید انباری از نوع تولید داشته باشیم.
 • می توانیم مثل خروج انبار، از خود فرم سفارش تولید محصول، صدور رسید انبار را انجام دهیم.
 •  همچنین می توانیم مستقیما از سیستم تامین کنندگان انبار، رسید انبار از نوع تولید را ثبت کنیم که فرقی باهم ندارند.
 • روی آیکون” صدور رسید انبار” کلیک می کنیم.
 • فرم رسید انبار از نوع تولید به ما نمایش داده می شود.
 • فیلد تحویل دهنده، همان خط تولید ما یعنی مرکز هزینه ای که در فرم سفارش مشخص شده است، می باشد.
 • در فیلد تاریخ، تاریخ تولید را وارد می کنیم.
 • سطری در فرم موجود می باشد که در فیلد واحد اصلی، مقدار واحدی که تولید شده، به ما نمایش داده می شود.
 • اگر مقدار تولید شده با مقداری که در این فیلد وجود دارد مغایرت داشته باشد، می توانیم مقدار آن را تغییر دهیم.
 • اگر بهای تمام شده ی محصول تولیدی مشخص شده باشد می توانیم در فیلد فی، آن مقدار را وارد کنیم.
 • اگر بهای تمام شده مشخص نشده باشد، می توانیم رسید انبار را بدون وارد کردن فی ذخیره کنیم.
 •  هر زمان که محاسبات را انجام دادیم، مقدار فی را در رسید انبار درج می کنیم.
 • در نهایت می توانیم با کلیک بر روی آیکون” ذخیره” فرم رسید انبار را ذخیره کنیم.

د- مشاهده رسید انبار ها در سیستم سفارش کار(تولید)

 • برای مشاهده ی رسید انبارها، روی تب رسید های مرتبط در ستون عمودی سمت راست صفحه کلیک می کنیم.
 • رسید انبار هم مانند خروج انبار ممکن است چند مورد باشد، یعنی ممکن است طی چند مرحله تولید داشته باشیم.
 • در نتیجه ممکن است چند رسید انبار داشته باشیم.
 • پس از دو بار کلیک بر روی هر رسید، رسید انبار به طور کامل باز می شود و به ما نمایش داده می شود.
 • بر روی تب اطلاعات اصلی کلیک می کنیم.
 • اگر فرآیند تولید تمام شده باشد، می توانیم مقدار ضایعات را مشخص کنیم.
 • در نهایت مقدار تولید و ضایعات به صورت خودکار به ما نمایش داده می شود.
 • اگر فرم مورد تایید ما بود و همه ی اطلاعات درست بود، روی گزینه ی اتمام تولید کلیک می کنیم.
 • اطلاعات سربار و دستمزد، با توجه به فرمولی که وجود داشته محاسبه می شود و اینجا به ما نمایش داده می شود.
 • همانطور که در تعریف فرمول گفته شد، سربار و دستمزدی که در تعریف فرمول وجود داشتند، به صورت برآوردی بودند و پیش بینی شده بودند.

در این دو مقاله تمامی مطالب مربوط به فرآیند سیستم سفارش کار(تولید) به طور کامل و جامع ارائه شد. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.